Skip to main content

Nowe odwrotne i lewarowane ETF-y ProShares na NYSE Arca

W ostatnich tygodniach ProShares wprowadził na platformę NYSE Arca kilka nowych funduszy ETF.

22 marca 2011 r. odbyło się pierwsze notowanie funduszu ProShares Short High Yield. Instrument ten oparty jest na indeksie Markit iBoxx $ Liquid High Yield i daje po raz pierwszy amerykańskim inwestorom odwrotną dzienną ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych o wysokim ryzyku i wysokiej potencjalnej stopie zwrotu (high yield bonds). W skład portfela indeksu mogą wchodzić najpłynniejsze papiery denominowane w USD, przeznaczone do sprzedaży w USA i emitowane przez spółki posiadające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej, Japonii, Kajmanach i Bermudach, posiadające rating poniżej inwestycyjnego (według agencji S&P, Moody`s i Fitch) oraz o terminie zapadalności od 3 do 15 lat. W końcu marca br. w skład indeksu wchodziło 415 obligacji, a średni ważony kupon wynosił 8,49%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

28 marca 2011 r. został uruchomiony ProShares Short Investment Grade Corporate. Fundusz ten jest powiązany z indeksem Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade. Zapewnia on po raz pierwszy amerykańskim inwestorom odwrotną dzienną ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym (investment grade). W skład portfela indeksu mogą wchodzić najpłynniejsze papiery denominowane w USD, oferowane publicznie w USA i emitowane przez spółki posiadające siedzibę w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej, Japonii, Kajmanach i Bermudach, posiadające rating inwestycyjny (według agencji S&P, Moody`s i Fitch) oraz o terminie do wykupu minimum 3 lata. W końcu marca br. w skład indeksu wchodziły 763 obligacje, a średni ważony kupon wynosił 5,69%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

5 kwietnia 2011 r. rozpoczęły działalność fundusze ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury i ProShares Short 7-10 Year Treasury. ProShares UltraShort 3-7 Year Treasury bazuje na indeksie Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond dając podwójną odwrotną dzienną ekspozycję na rynek amerykańskich papierów skarbowych denominowanych w USD o terminie zapadalności od 3 do 7 lat (to pierwszy tego typu instrument na rynku amerykańskim). W portfelu indeksu nie znajdują się specjalne typy obligacji taki jak np. flower bonds, targeted investor notes (TINs), U.S. Treasury inflation protected securities (TIPs), czy state and local government series bonds (SLGs). W końcu marca br. w skład indeksu wchodziły 72 obligacje, a średni ważony kupon wynosił 3,02%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku. Z kolei ProShares Short 7-10 Year Treasury jest powiązany z indeksem Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond i zapewnia odwrotną dzienną ekspozycję na rynek amerykańskich papierów skarbowych o terminie zapadalności od 7 do 10 lat. W portfelu obu ww. indeksów nie znajdują się specjalne typy obligacji taki jak np. flower bonds, targeted investor notes (TINs), U.S. Treasury inflation protected securities (TIPs), czy state and local government series bonds (SLGs). W końcu marca br. w skład indeksu wchodziło 20 obligacji, a średni ważony kupon wynosił 3,64%. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,95% w skali roku.

W ten sposób lista odwrotnych dłużnych funduszy ETF oferowanych przez ProShares zwiększyła się do ośmiu (obejmuje także: ProShares UltraShort 20+ Year Treasury, ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury, ProShares UltraShort TIPS oraz ProShares Short 20+ Year Treasury).

Z kolei 14 kwietnia ProShares uruchomił swoje pierwsze lewarowane ETF-y, które zapewniają ekspozycję na rynek obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym i spekulacyjnym. ProShares Ultra High Yield jest powiązany z indeksem Markit iBoxx $ Liquid High Yield, przy czym zmiany wartości jego udziałów są w ujęciu dziennym dwukrotnie większe w porównaniu w tym indeksem. W analogiczny sposób zachowuje się ProShares Ultra Investment Grade Corporate, który jest oparty na indeksie Markit iBoxx $ Liquid Investment Grade. Wskaźnik kosztów (expense ratio) w obu funduszach wynosi 0,95% w skali roku.

Spółka ProShares (będąca częścią utworzonej w 1997 r. ProFunds Group) ma w swojej ofercie 121 exchange-traded funds o łącznych aktywach w wysokości ponad 26 mld USD (dane na 1 kwietnia 2011 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.