Skip to main content

Nowe lewarowane i lewarowane odwrotne towarowe exchange-traded notes w ofercie VelocityShares

Amerykańska spółka VelocityShares LLC z siedzibą w Darien oferująca produkty indeksowe dla inwestorów instytucjonalnych wprowadziła 8 lutego 2012 r. na rynek NYSE Arca osiem indeksowych instrumentów dłużnych typu ETN (exchange-traded note) wyemitowanych przez Credit Suisse (oddział w Nassau) powiązanych z cenami ropy WTI, ropy Brent, gazu ziemnego oraz miedzi (za pośrednictwem indeksów Standard & Poor`s GSCI typu excess return).

VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN, VelocityShares 3x Long Brent Crude ETN oraz VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN to lewarowane ETN-y stosujące trzykrotną dźwignię – ich dzienna zmiana ceny jest zbliżona do trzykrotności dziennej zmiany indeksów (odpowiednio): S&P GSCI Crude Oil Index ER, S&P GSCI Brent crude Index ER oraz S&P GSCI Natural Gas Index ER. Z kolei VelocityShares 2x Long Copper ETN wykorzystuje dwukrotną dźwignię – zmiana jego wartości odpowiada dwukrotności zmiany wartości indeksu S&P GSCI Copper Index ER. Roczna opłata (investor fee) w przypadku ww. instrumentów finansowych wynosi 1,35% (jedynie w przypadku VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN wynosi ona 1,65%).

VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN, VelocityShares 3x Inverse Brent Crude ETN, VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN oraz VelocityShares 2x Inverse Copper ETN to instrumenty lewarowane odwrotne, które pozwalają zarabiać na spadkach cen ropy WTI, ropy Brent, gazu ziemnego oraz miedzi. Ich dzienne wyniki są równe odwrotności trzykrotnej (a w przypadku miedzi – dwukrotnej) dziennej zmiany notowań ww. indeksów opisujących koniunkturę na rynku danego surowca (poprzez kontrakty futures). Roczna opłata (investor fee) w przypadku ww. instrumentów finansowych wynosi 1,35% (jedynie w przypadku VelocityShares 3x Inverse Natural Gas ETN wynosi ona 1,65%).

Wszystkie ww. instrumenty typu ETN to walory 20-letnie – ich termin zapadalności to luty 2032 r.

W ofercie VelocityShares znajdują się obecnie 22 instrumenty finansowe typu ETN o łącznej wartości ok. 1 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.