Skip to main content

Nowe interesujące ETF-y Global X Funds

Nowojorska spółka Global X Funds, znana z wprowadzania na rynek nowatorskich funduszy ETF i jeden z najszybciej rosnących providerów tych instrumentów finansowych na świecie, uruchomiła kolejne ciekawe ETF-y.

4 maja 2011 r. na NYSE Arca zadebiutował Global X Fishing Industry ETF. To pierwszy ETF na świecie, którego celem jest odzwierciedlenie koniunktury w sektorze rybołówstwa. Sektor ten składa się z dwóch podsektorów: połowów do celów handlowych (commercial fishing) oraz akwakultury (aquaculture). Pierwszy z nich obejmuje spółki, które są bezpośrednio związane z połowami ryb z dzikich (naturalnych) łowisk, natomiast drugi grupuje firmy, które zajmują się hodowlą ryb. Według informacji Global X Funds światowy rynek żywności w okresie ostatnich kilku dekad doświadczył bezprecedensowej ekspansji. Było to także związane ze zmianami w globalnych wzorcach żywieniowych, które polegały przede wszystkim na zwiększeniu konsumpcji produktów zawierających dużo białka. Trend ten powinien się utrzymać w przyszłości ze względu na rozwój klasy średniej w gospodarkach wschodzących. Przykładowo w Chinach możemy obserwować gwałtowny wzrost spożycia ryb (na osobę) – według danych FAO od 1961 r. wyniósł on średnio 5,7% rocznie. Biorąc pod uwagę globalne prognozy demograficzne, aby utrzymać obecny poziom konsumpcji per capita w 2030 r. niezbędne będzie dostarczenie dodatkowych 27 mln ton ryb (według danych FAO). Global X Fishing Industry ETF naśladuje zachowanie indeksu Solactive Global Fishing, który został skonstruowany w taki sposób, aby zilustrować koniunkturę na szerokim rynku spółek działających w sektorze rybołówstwa (zajmujące się połowami do celów handlowych, hodowlą ryb, przetwórstwem ryb oraz marketingiem i sprzedażą ryb i produktów rybnych). Największy udział w portfelu funduszu w dniu 11 lipca posiadały spółki: Toyo Suisan Kaisha (11,31%), Cermaq ASA (9,48%), CIA PESQUERA CAMANCHACA (7,48%), MARINE HARVEST (7,06%), NIPPON SUISAN KAISHA (6,33%) oraz MARUHA GROUP (5,84%); ogółem w portfelu znajdują się walory 21 firm oraz koreańskie wony, malezyjskie ringgity i norweskie korony. W ujęciu geograficznym przeważają spółki norweskie, japońskie, chilijskie i południowokoreańskie. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,69% w skali roku.

5 maja na NYSE Arca wprowadzony został Global X Mexico Small-Cap ETF. To pierwszy na świecie ETF dający ekspozycję na małe spółki meksykańskie. Małe spółki generują zasadniczą część swoich przychodów z krajowej gospodarki. Dlatego też Global X Mexico Small-Cap ETF został stworzony po to, aby umożliwić inwestorom czerpanie korzyści z szybko rozwijającej się gospodarki meksykańskiej, rosnącej klasy średniej oraz dynamicznego rozwoju tamtejszego przemysłu i sektora usług. Inwestorzy powinni przede wszystkim korzystać z szybko rosnącej konsumpcji w Meksyku – według raportu Morgan Stanley w czwartym kwartale 2010 r. tempo wzrostu PKB w tym kraju wyniosło 4,6%, zaś jego źródłem był niemal w całości popyt krajowy. Według agencji Reuters meksykańscy konsumenci mają dochód na osobę dwukrotnie wyższy niż brazylijscy, co przekłada się na wyższą siłę nabywczą i silny rozwój krajowego sektora usług. Przewidywane tempo wzrostu PKB w Meksyku w tym roku wyniesie około 4%, zaś inflacja nie powinna przekroczyć 3,5% – to znacznie niższy poziom niż w wielu sąsiednich krajach, które w celu ograniczenia tempa wzrostu cen są obecnie zmuszone do zacieśnienia polityki pieniężnej. Global X Mexico Small-Cap ETF replikuje Solactive Mexico Small-Cap Index, którego zadaniem jest opisanie koniunktury wśród spółek meksykańskich (mających siedzibę w tym kraju lub działających głównie w Meksyku) o małej kapitalizacji. W dniu 11 lipca największy udział w portfelu funduszu posiadały spółki: TV AZTECA (6,29%), GRUPO AEROPORTUARIO (5,89%), COMPARTAMOS SAB DE CV (5,71%), GRUPO AEROPORTUAR (5,66%), OHL MEXICO SAB DE CV (5,59%), MEGACABLE HOLDINGS-CPO (5,51%) i BOLSA MEXICANA (5,26%). W sumie w portfelu funduszu są obecne akcje 27 firm oraz meksykańskie peso. W ujęciu sektorowym przeważają spółki z sektora konsumpcyjnego (zarówno dóbr podstawowych jak i luksusowych), przemysłowego i finansowego. Wskaźnik kosztów funduszu wynosi 0,69% w skali roku.

19 maja na NYSE Arca odbyło się pierwsze notowanie funduszu Global X Auto ETF. Instrument ten daje inwestorom zdywersyfikowany dostęp do globalnego przemysłu samochodowego (ok. ¾ składu portfela funduszu przypada na producentów samochodów i ciężarówek, a ¼ na producentów części samochodowych i wyposażenia samochodowego). Według Scotia Capital globalna sprzedaż samochodów będzie nadal wykazywała tendencję rosnącą (po istotnym spadku w ostatnich latach) i może osiągnąć w tym roku rekordowy poziom. Inwestorzy którzy zakupią tytuły uczestnictwa Global X Auto ETF mogą z tego globalnego odrodzenia branży samochodowej czerpać korzyści. Głównymi motorami wzrostu branży są obecnie rosnąca siła nabywcza ludności w gospodarkach wschodzących (największym rynkiem samochodowym jest obecnie rynek chiński) oraz powrót dobrej koniunktury na amerykański rynek samochodowy. W dniu 10 maja portfelu replikowanego przez fundusz indeksu S-Network Global Automotive (jego dostawcą jest firma S-Network Global Indexes) znajdowało się około 50 firm branży samochodowej (czerpiących ponad 50% przychodów z ww. działalności) o największej kapitalizacji i największej płynności. Warto podkreślić, iż jest on silnie zdywersyfikowany geograficznie – największy udział w portfelu posiadały firmy niemieckie – 23,2%, japońskie – 22,9%, amerykańskie – 22,5%, południowokoreańskie – 11,1% oraz francuskie – 6,4%. Indeks ten jest ważony zmodyfikowaną kapitalizacją spółek znajdujących się w jego portfelu, z uwzględnieniem free float`u. W dniu 11 lipca największy udział w portfelu funduszu posiadały spółki: TOYOTA MOTOR (10,46%), DAIMLER CHRYSLER (9,87%), FORD MOTOR (7,72%), BMW (5,32%), HONDA MOTOR (5,03%) oraz HYUNDAI MOTOR (5,03%). Całkowite koszty (total expense) funduszu wynoszą 0,65% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.