Skip to main content

Nowe fundusze ETF ProShares

Amerykańska firma ProShares wprowadziła na platformę NYSE Arca trzy nowe fundusze ETF.

9 grudnia 2010 r. na NYSE Arca zadebiutował ProShares RAFI Long/Short ETF. Fundusz realizuje strategię typu long/short (polegającą na zajmowaniu długich pozycji w przypadku niedowartościowanych walorów oraz krótkich w przypadku przewartościowanych akcji) opartą na metodologii RAFI (Research Affiliate Fundamental Index) opracowanej przez firmę Research Associates. Metodologia ta zakłada wykorzystanie przy selekcji i określaniu wag w portfelu inwestycyjnym fundamentalnych parametrów spółek (takich jak sprzedaż, dywidendy, cash flow i wartość księgowa) zamiast ceny akcji poszczególnych firm. Celem funduszu jest replikacja indeksu RAFI US Equity Long/Short. Indeks ten zakłada zajmowanie długich pozycji w spółkach które posiadają wysokie wagi wskaźnika RAFI względem ich kapitalizacji oraz krótkich pozycji w przypadku przedsiębiorstw, które charakteryzują się relatywnie niskimi wartościami wskaźnika RAFI w stosunku do ich kapitalizacji. Poprzez alokację tych samych (wartościowo – w USD) środków finansowych w długie i krótkie pozycje, indeks pozwala generować absolutny zwrot przez cały cykl koniunkturalny (skład indeksu jest korygowany co rok). Roczne koszty funduszu (expense ratio) wynoszą 0,95%.

4 stycznia 2011 r. spółka ProShares uruchomiła swoje pierwsze ETF-y oparte na indeksach zmienności. ProShares VIX Short-Term Futures ETF i ProShares VIX Mid-Term Futures ETF dają inwestorom ekspozycję na zmienność amerykańskiego rynku akcji poprzez naśladowanie zachowania odpowiednich indeksów zmienności: S&P 500 VIX Short-Term Futures Index i S&P 500 VIX Mid-Term Futures Index. Wskaźnik kosztów dla obu funduszy wynosi 0,85% w skali roku.

ProShares jest czołowym emitentem alternatywnych funduszy ETF. Na początku 2011 r. spółka oferowała w sumie 114 ETF-ów, w których zgromadzono łącznie prawie 24 mld USD. ProShares oferuje m.in. największą na świecie liczbę lewarowanych exchange-traded funds. ProShares jest częścią założonej w 1997 r. ProFunds Group, która zarządza blisko 31 mld USD w tradycyjnych funduszach inwestycyjnych i w funduszach ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.