Skip to main content

Nowe fundusze ETF obligacji korporacyjnych i municypalnych w ofercie Pimco

Pimco – największa na świecie spółka zarządzająca funduszami dłużnymi – wprowadziła w drugiej połowie września na NYSE Arca dwa nowe fundusze ETF zorientowane na amerykańskie segmenty obligacji korporacyjnych o ratingu inwestycyjnym oraz obligacji municypalnych.

The Investment Grade Corporate Bond Index Fund oparty jest na niezarządzanym indeksie BofA Merrill Lynch US Corporate obejmującym denominowane w dolarach amerykańskich obligacje korporacyjne o stałym oprocentowaniu o minimalnej wielkości emisji 250 mln USD. Do naśladowania zachowania indeksu Pimco wykorzystuje metodę replikacji reprezentatywnej próbki (representative sampling). Nie jest możliwe bezpośrednie inwestowanie w ten indeks. Obecnie w portfelu funduszu znajduje się 47 walorów – największy udział posiadają: BP CAPITAL MARKETS PLC GLBL CO GTD (4,20%), PHILIP MORRIS INTL INC GLBL NT (4,04%) i AIG INC (4,01%) (stan na 12 października br.). Wskaźnik brutto kosztów w tym funduszu (expense ratio gross) wynosi 0,32% (opłata za zarządzanie 0,20%).

The Build America Bonds Strategy Fund to aktywnie zarządzany ETF, który inwestuje w wybrane przez Pimco obligacje wyemitowane w związku z programem Build America Bonds (BAB) znajdujące się w portfelu indeksu Barclays Capital Build America Bonds. W indeksie tym znajdują się obligacje municypalne o ratingu inwestycyjnym i minimalnej wartości emisji 250 mln USD. Obecnie w portfelu funduszu znajdują się 32 walory – największy udział posiadają: BAB NYC (4,40%), BAB SAN DIEGO WTR-B (4,34%), BAB CHICAGO ARPT-B (4,14%) i BAB CA ST-TXBL (4,12%) (stan na 12 października br.). Wskaźnik brutto kosztów w tym funduszu (expense ratio gross) wynosi 0,45%.

Nowe fundusze ETF Pimco konkurować będą z obecnymi już na rynku wcześniej zbliżonymi instrumentami finansowymi: The Investment Grade Corporate Bond Index Fund z iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (14,5 mld USD aktywów), zaś The Build America Bonds Strategy Fund z PowerShares Build America Bond Portfolio (554 mln USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.