Skip to main content

Nowe fundusze ETF Horizons na parkiecie w Toronto

W ostatnich tygodniach do obrotu na Toronto Stock Exchange (TSX) weszło 6 nowych funduszy ETF Horizons:

  • Horizons AlphaPro Preferred Share ETF – jest notowany na TSX od 23 listopada. Jest pierwszym kanadyjskim aktywnie zarządzanym funduszem ETF inwestującym głównie w akcje uprzywilejowane kanadyjskich spółek. Funduszem współzarządza Natcan Investment Management. Opłata za zarządzanie wynosi 0,55%;

  • Horizons BetaPro S&P 500® Index (C$ Hedged) ETF – jest notowany na TSX od 30 listopada. Jego celem jest replikowanie indeksu S&P 500 Canadian Dollar Hedged. Fundusz wykorzystuje replikację syntetyczną, nie wypłaca dywidend. Opłata za zarządzanie wynosi 0,15%;

  • Horizons AlphaPro Floating Rate Bond ETF – jest notowany na TSX od 8 grudnia. Inwestuje głównie w kanadyjskie krótkoterminowe papiery korporacyjne i zabezpiecza ryzyko stopy procentowej portfela w taki sposób, aby utrzymać jego duration na poziomie niższym niż 2 lata. Może w tym celu używać instrumentów pochodnych, w tym interest rate swaps (IRS). Funduszem współzarządza Natcan Investment Management. Opłata za zarządzanie wynosi 0,40%;

  • Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures ETF i Horizons BetaPro S&P 500 VIX Short-Term Futures Bull Plus ETF – są notowane na TSX od 16 grudnia. Naśladują one wyniki indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures, który jest indeksem zmienności opartym na kontraktach futures na indeks VIX , przy czym drugi z ww. ETF-ów jest funduszem lewarowanym (wypracowuje stopę zwrotu równą dwukrotności dziennej zmiany indeksu S&P 500 VIX Short-Term Futures) – to pierwszy taki instrument finansowy oferowany na świecie. Opłata za zarządzanie wynosi odpowiednio 0,85% i 1,15%;

  • Horizons Gold Yield Fund – jest notowany na TSX od 20 grudnia. Daje on posiadaczom tytułów uczestnictwa ekspozycję na cenę złota bulionowego wraz z zabezpieczeniem ryzyka do dolara kanadyjskiego.

AlphaPro Management – spółka specjalizująca się w zarządzaniu aktywami funduszami ETF – w końcu listopada 2010 r. zarządzała aktywami o wartości ok. 490 mln USD. Jest ona spółką zależną BetaPro Management – największego kanadyjskiego providera funduszy ETF typu inverse, lewarowanych i typu inverse leveraged. Aktywa zgromadzone w funduszach ETF BetaPro wynoszą ok. 2,4 mld USD. BetaPro Management jest spółką zależną Jovian Capital Corporation.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.