Skip to main content

Nowe akcyjne fundusze ETF Global X na NASDAQ i NYSE Arca

Specjalizująca się w innowacyjnych instrumentach finansowych typu ETF spółka Global X Funds wprowadziła w grudniu do swojej oferty nieco bardziej tradycyjne ETF-y zorientowane na amerykański i grecki rynek akcji.

6 grudnia 2011 r. na rynku NASDAQ miało miejsce pierwsze notowanie dwóch funduszy dających ekspozycję na amerykański rynek akcji: Global X 500 NASDAQ ETF oraz Global X 400 Mid Cap ETF. To pierwsze produkty finansowe odwzorowujące te indeksy. Według danych NASDAQ, na które powołuje się Global X Funds, w ciągu minionych ponad pięciu lat spółki z indeksów NASDAQ-500 i NASDAQ-400 charakteryzowały się dynamicznym wzrostem zysków i przekształciły się w dojrzałe przedsiębiorstwa; w tym okresie tempo wzrostu ich zysków przewyższyło tempo, w jakim rosły ich dochody. W okresie pomiędzy listopadem 2001 r. a listopadem 2011 r. wartość spółek sektora finansowego notowanych na NASDAQ spadła o 34,21%, natomiast wartość spółek technologicznych wzrosła o 37,82%, a spółek przemysłowych o 16,85% (dane na podstawie indeksów sektorowych obliczanych przez NASDAQ: NASDAQ Computer i NASDAQ Industrial). W okresie od 1 stycznia do 30 września 2011 r. ona indeksy okazały się lepsze od indeksów S&P 500 i S&P 400 o ponad 3% przy podobnym poziomie zmienności.

Global X 500 NASDAQ ETF replikuje wyniki indeksu NASDAQ-500, który ilustruje wyniki 500 największych (pod względem kapitalizacji rynkowej) amerykańskich i międzynarodowych spółek spoza sektora finansowego, których akcje są notowane na NASDAQ. W końcu grudnia 2011 r. największy udział w portfelu indeksu posiadały firmy z następujących sektorów: technologii informacyjnych (53,73%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (16,18%) i opieki zdrowotnej (13,33%). Wśród 500 spółek znajdujących się w portfelu indeksu dominowały: Apple (11,83%), Microsoft (6,85%), Google (5,20%), Oracle (4,01%) i Intel (3,87%). Koszty brutto (gross expenses) funduszu wynoszą 0,50% w skali roku.

Global X 400 Mid Cap ETF dąży do odwzorowywania wyników indeksu NASDAQ-400, którego portfel obejmuje 400 czołowych amerykańskich i międzynarodowych spółek spoza sektora finansowego o średniej kapitalizacji, których akcje są notowane na NASDAQ. W końcu grudnia 2011 r. największy udział w portfelu indeksu posiadały firmy z następujących sektorów: technologii informacyjnych (34,98%), opieki zdrowotnej (20,72%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (18,62%) i przemysłowego (12,05%). Wśród 400 spółek obecnych w portfelu indeksu dominowały: Verisk Analytics (1,11%), Windstream (1,04%), Discovery Communications (1,00%), Trimble Navigation (0,93%), Ansys (0,92%) oraz Shire (0,91%). Koszty brutto (gross expenses) funduszu wynoszą 0,50% w skali roku.

Dwa dni później, 8 grudnia 2011 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował Global X FTSE Greece 20 ETF. To pierwszy na tym rynku fundusz ETF zorientowany na grecki rynek akcji. Jego celem jest jak najwierniejsze odwzorowanie stóp zwrotu osiąganych przez indeks FTSE/ATHEX 20 Capped, który daje ekspozycję na szeroki rynek akcji w Grecji. Portfel tego indeksu skupia 20 czołowych firm greckich (pod względem całkowitej kapitalizacji), których akcje są notowane na giełdzie w Atenach (Athens Stock Exchange). W końcu grudnia 2011 r. największy udział w portfelu indeksu posiadały firmy z następujących sektorów: finansowego (32,19%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (19,23%), podstawowych dóbr konsumpcyjnych (14,74%) i surowcowego (11,1%). Wśród 20 wchodzących w skład indeksu największe udziały posiadały: Coca-Cola Hellenic Bottling (14,72%), OPAP (12,77%), National Bank of Greece (11,47%) i Hellenic Telecommunications Organization (8,31%). Koszty brutto (gross expenses) funduszu wynoszą 0,71% w skali roku. Zdaniem Global X Funds, mimo iż nie ma obecnie gwarancji iż grecka gospodarka wróci szybko na ścieżkę wzrostu i powróci do poziomu sprzed lat (według danych agencji Bloomberg w 2007 r. kapitalizacja spółek na giełdzie w Atenach wynosiła ponad 220 mld USD, podczas gdy w listopadzie 2011 r. było to zaledwie 28 mld USD), to jednak obecne bardzo niskie wyceny greckich firm sprawiają, iż może to być dobry moment do rozpoczęcia długoterminowych inwestycji na tym rynku.

W grudniu 2011 r. spółka Global X Funds przekształciła także notowany na NASDAQ fundusz Global X China Technology ETF w Global X NASDAQ China Technology ETF. Naśladuje on obecnie zachowanie NASDAQ OMX China Technology Index, który grupuje chińskie spółki technologiczne zajmujące się usługami komputerowymi, Internetem, oprogramowaniem, sprzętem komputerowym, półprzewodnikami, oraz wyposażeniem elektronicznym i telekomunikacyjnym. Najważniejszymi pozycjami w tym indeksie w końcu 2011 r. były walory firm ASM Pacific Technology (9,76%), Tencent Holdings (8,89%), Lenovo Group (7,94%), Baidu.com (7,14%) i SINA Corporation (5,28%); w sumie indeks obejmuje akcje 30 firm. Całkowite koszty (total expenses) funduszu wynoszą 0,65% w skali roku.

Na początku lutego 2012 r. aktywa funduszy ETF zarządzanych przez Global X sięgały ok. 1,4 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.