Skip to main content

Nowatorskie fundusze ETF iShares na TMX, NYSE Arca i NASDAQ

iShares – największy provider funduszy ETF na świecie – wprowadził na światowe parkiety kolejne nowatorskie, pod względem posiadanej ekspozycji, fundusze ETF.

28 września na Toronto Stock Exchange (TMX) zadebiutował iShares DEX HYBrid Bond Index Fund. Celem funduszu jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie zachowania indeksu DEX HYBrid Bond. Strategia funduszu polega na inwestowaniu w regularnie rebalansowany portfel obligacji korporacyjnych wyselekcjonowanych przez BlackRock Canada, których charakterystyka jest jak najbardziej dopasowana do charakterystyki indeksu DEX HYBrid Bond. Jest to pierwszy ETF w Kanadzie, który inwestuje bezpośrednio w kanadyjskie wysokodochodowe (high yield) papiery o stałym dochodzie. Posiadają one rating od BBB (81,9% kapitalizacji) do CCC. W końcu sierpnia replikowany przez fundusz indeks obejmował 228 walorów o łącznej kapitalizacji w wysokości ok. 23 mld USD. W portfelu funduszu znajduje się obecnie 59 firm. Największy udział posiadają spółki reprezentujące sektory: telekomunikacyjny (16,4%), konsumpcyjny (16,1%), medialny (13,6%) oraz transportowy (9,4%). Największymi pozycjami w portfelu funduszu są obligacje Canadian Natural Resources Limited (5,37%), Ford Credit Canada Limited (4,83%), Bombardier Inc. (4,38%), Videotron Ltee (4,11%) i Molson Coors Capital Finance ULC (4,11%). Średnie ważone duration wynosi 6,18 lat, a średni ważony kupon 6,54%. W portfelu fudnsuzu przeważają obligacje o terminie do wykupu od roku do 5 lat (38,8%) i od 5 do 10 lat (36,9%) (wszystkie dane według stanu na dzień 26 października). Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 0,45%.

Na początku października na NYSE Arca pojawiły się trzy akcyjne fundusze ETF posiadające ekspozycję na rynki emerging markets. Są to produkty pozwalające inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym czerpać korzyści ze wzrostu notowań małych spółek brazylijskich (iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund), małych spółek chińskich (iShares MSCI China Small Cap Index Fund) oraz spółek filipińskich (iShares MSCI Philippines Investable Market Index Fund). Roczne stawki kosztów dla wszystkich ww. ETF-ów wynoszą 0,65%. Podobne produkty zaoferowały już wcześniej inwestorom takie firmy jak Van Eck (Market Vectors Brazil Small-Cap ETF – w maju 2009 r.) oraz Guggenheim (Guggenheim China Small Cap ETF). Oferta iShares w zakresie funduszy ETF z ekspozycją na rynki poszczególnych krajów obejmuje już 30 produktów, z czego 18 jest zorientowanych na rynki wschodzące.

15 października na NASDAQ odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund. Fundusz ten zastąpił notowany wcześniej na NYSE Arca (od 2001 roku) iShares S&P North American Technology-Semiconductors Index Fund, który replikował indeks S&P North American Technology-Semiconductors Index. iShares PHLX SOX Semiconductor Sector Index Fund jest pierwszym nielewarowanym funduszem ETF opartym na PHLX Semiconductor Sector Index. Indeks ten, ważony kapitalizacją (w formie zmodyfikowanej), jest najbardziej rozpoznawalnym przez inwestorów benchmarkiem dla branży półprzewodników – jest m.in. benchmarkiem dla 27 produktów strukturyzowanych, trzech ETF-ów oraz opcji indeksowych i opcji na ETF (stan na koniec sierpnia). Portfel funduszu obejmuje obecnie akcje 31 emitentów (zajmujących się projektowaniem, dystrybucją, wytwarzaniem i sprzedażą półprzewodników), których akcje są notowane na amerykańskich parkietach. Największy udział w tym portfelu posiadają takie spółki jak: Texas Instruments (8,59%), Broadcom (8,51%), Applied Materials (7,97%), Intel (7,75%) i Marvell Technology Group (6,44%) (wszystkie dane według stanu na 26 października). Wartość współczynnika beta funduszu (versus indeks S&P 500) wynosi 1,48, a odchylenie standardowe 33,71% (dane na koniec września). Stawka rocznych kosztów funduszu wynosi 0,48%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.