Skip to main content

NASDAQ przejmuje Dorsey, Wright & Associates

5 stycznia 2015 r. NASDAQ poinformował, że zamierza przejąć spółkę Dorsey, Wright & Associates (DWA). Jest to jedna z czołowych amerykańskich instytucji na rynku analizy danych, pasywnego inwestowania i strategii typu smart beta. Jest niezależną, zarejestrowaną firmą doradztwa inwestycyjnego (RIA) z siedzibą w Richmond (stan Virginia) założoną w 1987 r. przez Toma Dorsey`a (obecny szef spółki) oraz Watsona Wrighta. Transakcja ta ma służyć dalszemu wzmocnieniu pozycji NASDAQ jako wiodącego dostawcy indeksów typu smart beta w Stanach Zjednoczonych. Ma zostać sfinalizowana w I kwartale bieżącego roku.

Przejęcie spółki DWA powinno zwiększyć możliwości NASDAQ w zakresie wzrostu biznesu indeksowego w ramach różnorodnych klas aktywów oraz obszarów geograficznych, w szczególności zaś w przypadku licencjonowania indeksów. Połączona grupa zgromadzi 17 funduszy ETF DWA oraz 69 funduszy ETF typu smart beta wykorzystujących licencje NASDAQ zorientowanych przede wszystkim na strategie dywidendowe i dochodowe. W efekcie Nasdaq Global Indexes stanie się jednym z największych dostawców indeksów typu smart beta – łączne aktywa produktów finansowych powiązanych z tego typu indeksami oferowanymi przez NASDAQ sięgną prawie 45 mld USD, natomiast całkowite aktywa ulokowane w instrumentach finansowych, w przypadku których benchmarkami są indeksy rynku NASDAQ, wyniosą ponad 105 mld USD.

NASDAQ przejmie DWA za kwotę 225 mln USD (pod warunkiem uzyskania wymaganych zezwoleń) – transakcja zostanie sfinansowana zarówno ze źródeł zewnętrznych, jak i w postaci gotówki. NASDAQ oczekuje, że akwizycja ta przyczyni się do wzrostu jego zysków (z wyłączeniem kosztów związanych z transakcją) i nie spodziewa się, aby miała ona istotny wpływ na jego dźwignię finansową lub strategię zwrotu kapitału.

NASDAQ zamierza zdynamizować rozwój DWA poprzez przyspieszenie działań spółki w zakresie rozwoju produktów, zwiększania świadomości inwestorów na temat indeksów DWA oraz zwiększenie bazy potencjalnych uczestników rynku za pośrednictwem swojej globalnej sieci dystrybucyjnej. Możliwości rynku NASDAQ w zakresie tworzenia innowacyjnych indeksów oraz jego długoterminowe relacje z dostawcami funduszy ETF, a także zdolności analityczne DWA oraz opracowane przez tę spółkę modele indeksów smart-beta mają w konsekwencji doprowadzić do stworzenia nowych produktów finansowych z ekspozycją na inne niż tylko akcje klasy aktywów, w tym na instrumenty o stałym dochodzie, waluty i towary. Połączenie możliwości obu podmiotów powinno także ułatwić międzynarodową ekspansję produktów DWA poczynając od Kanady i Europy.

NASDAQ udowodnił już wcześniej, iż posiada zdolność do rozwijania działalności przejmowanych spółek działających w branży indeksowej dzięki wykorzystaniu swoich możliwości w zakresie dystrybucji, technologii i tworzenia nowych generacji produktów. Najlepszym tego przykładem było przejęcie w 2012 r. działu indeksowego spółki Mergent. W ciągu dwóch lat od sfinalizowania tej transakcji zaplanowane wcześniej cele biznesowe i zyski zostały przekroczone w efekcie wzrostu aktywów (opartych o licencjonowane indeksy) o 100 procent.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.