Skip to main content

MSCI, S&P Indices oraz FTSE utworzyły Index Industry Association

13 marca 2012 r. trzy spośród największych światowych firm zajmujących się konstruowaniem i oferowaniem indeksów (index providers) – MSCI, S&P Indices oraz FTSE – ogłosiły stworzenie pierwszej organizacji branży indeksowej (index industry). Index Industry Association (IIA) będzie oficjalnym organem reprezentującym globalną branżę indeksową, której zadaniem będzie m.in. edukowanie inwestorów w zakresie cech i roli jaką odgrywają indeksy w procesie inwestycyjnym oraz ochrona interesów użytkowników indeksów oraz ich providerów na całym świecie.

IIA będzie funkcjonowała jako niezależna organizacja z dedykowanymi zasobami posiadająca siedzibę w Nowym Jorku. Według Henry`ego Fernandeza, Alexandra Matturri`ego i Marka Makepeace`a – szefów MSCI, S&P Indices i FTSE – „powołanie do życie tej organizacji oznacza kamień milowy dla branży indeksowej. IIA będzie promowała program naszej branży i będzie dążyła do nowych, uniwersalnych standardów dla najlepszych praktyk, niezależności i transparentności”.

Instytucja ta nie będzie działała dla zysku (not-for-profit) i będzie otwarta dla wszystkich firm zajmujących się tego rodzaju działalnością. Pierwsza Rada Dyrektorów obejmuje przedstawicieli trzech ww. firm.

Niezależna struktura członkowska pozwoli IIA skupić się na jej głównych celach, w tym wsparciu ochrony praw własności intelektualnej oraz pracy z odpowiednimi organami regulacyjnymi z całego świata dla dobra branży i jej klientów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.