Skip to main content

Morningstar przyznał po raz drugi nagrody dla podmiotów z branży funduszy ETF

W dniach 2-4 października 2013 r. odbyła się w Chicago kolejna konferencja dotycząca funduszy ETF zorganizowana przez firmę Morningstar – „2013 Morningstar ETF Invest Conference”. W jej ramach Morningstar przyznał po raz drugi swoje nagrody dla podmiotów z branży funduszy ETF – „Morningstar Awards 2013”.

Nagrody Morningstara wyróżniają te fundusze ETF i tych dostawców funduszy ETF (ETF providers), którzy najlepiej spełniają oczekiwania inwestorów i traderów działających na rynku ETF-ów. Dzięki niezależnej opinii nagrody te pomagają wyróżnić się na bardzo konkurencyjnym rynku funduszy ETF. Logo nagrody jest wykorzystywane przez dostawców funduszy ETF we wszystkich miejscach, gdzie można promować fundusze ETF – m.in. w prezentacjach marketingowych, newsletterach adresowanych do inwestorów oraz na stronach internetowych.

Nagrody Morningstara biorą pod uwagę takie parametry jak całkowity koszt uczestnictwa w funduszach ETF (TCO – total cost of ownership), jakość śledzenia indeksu (index tracking) oraz – w mniejszym stopniu – stopy zwrotu skorygowane o ryzyko (risk-adjusted returns). Przyznając nagrody spółka Morningstar uwzględnia również fakt, że użytkownicy funduszy ETF mają różnorodne priorytety w zakresie zapotrzebowania na płynność i okres utrzymywania inwestycji. Inwestorzy z reguły inwestują mniejsze kwoty na dłuższe okresy, podczas gdy traderzy mogą inwestować większe kwoty wymagając jednocześnie większego stopnia płynności inwestycji. Dlatego też Morningstar przyznaje dwa komplety nagród, których laureaci są wyłaniani na podstawie różnych założeń odzwierciedlających różne potrzeby obu grup użytkowników funduszy ETF.

Nagrody Morningstara przyznano w trzech kategoriach:

  • Morningstar ETF Sponsor Award – są przyznawane sponsorom (dostawcom) funduszy ETF w ramach każdej z szerokich klas aktywów rynku amerykańskiego,

  • Morningstar Category Winners – Investor – są przyznawane funduszom ETF o najwyższym rankingu na podstawie algorytmu uwzględniającego wskaźnik TCO (całkowity koszt uczestnictwa dla inwestorów) oraz stopę zwrotu skorygowaną o ryzyko w ramach kategorii funduszy wyróżnionych przez Morningstara,

  • Morningstar Category Winners – Trader – metodologia przyznawania tych nagród jest niemal taka sama jak to zostało opisane powyżej, z tą jednak różnicą, iż wskaźnik TCO jest oparty na założeniach właściwych dla tradera.

Lista laureatów nagród Morningstara za rok 2013 znajduje się w poniższym załączniku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.