Skip to main content

Minęło 25 lat od uruchomienia pierwszego funduszu ETF

9 marca 2015 r. minęło 25 lat od utworzenia pierwszego funduszu ETF na świecie, który został wprowadzony do obrotu na giełdzie w Toronto. Aby uczcić zarówno to wydarzenie, jak i dynamiczny rozwój kanadyjskiego i globalnego rynku funduszy ETF, w dniu wczorajszym uroczystego otwarcia notowań na torontońskim parkiecie (Toronto Stock Exchange – TSX) dokonali: Atul Tiwari – dyrektor zarządzający spółki Vanguard Investments Canada i wiceprzewodniczący Canadian ETF Association (CETFA), członkowie CEFTA, dostawcy funduszy ETF oraz Ungad Chadda – wiceprezes Toronto Stock Exchange. Jak podkreślił Ungad Chadda „Fundusz ETF jest innowacją finansową stworzoną w Kanadzie. Jesteśmy dumni, że doprowadziliśmy do powstania tego rewolucyjnego produktu inwestycyjnego. Branża funduszy ETF w Kanadzie i globalnie doświadczyła fenomenalnego wzrostu, a TSX angażuje się we wspieranie kanadyjskiego rynku ETF-ów, aby dalej rósł i ewoluował”.

Pierwszy na świecie produkt powiązany z indeksem notowany na giełdzie będący prekursorem współczesnego funduszu ETF został uruchomiony na TSX – w 1990 r. rozpoczęły się notowania Toronto 35 Index Participation Units (TIPs). W marcu 2000 r. został on włączony do funduszu iUnits S&P /TSE 60 Index Participation Fund, znanego jako “iUnits 60 Fund”. Po kilku zmianach nazw w kolejnych latach fundusz ten obecnie nosi nazwę „iShares S&P/TSX 60 Index ETF” i jest największym zarejestrowanym w Kanadzie funduszem ETF z aktywami o wartości ponad 11 mld USD oraz znajduje się wśród pięciu papierów wartościowych o największych obrotach na TSX.

Kanadyjski rynek funduszy ETF odnotował imponujący wzrost w ciągu minionego ćwierćwiecza, zaś rok 2014 okazał się wyjątkowo udany dla tego sektora. Na koniec 2014 r. łączna wartość aktywów pod zarządzaniem (AuM) kanadyjskich ETF-ów wyniosła blisko 77 mld USD, czyli była o 13,7 mld USD wyższa niż w końcu 2013 r. – był to największy roczny wzrost w historii tego rynku. W ujęciu procentowym oznaczało to ponad 20-procentowy wzrost kanadyjskiego rynku ETF-ów. W dniu 28 lutego 2015 r. na TSX notowane były 354 ETF-y, z czego aż 77 to instrumenty wprowadzone do obrotu giełdowego od stycznia 2014 r. Fundusze ETF stanowią obecnie ponad 20% instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w Toronto. W 2014 r. obrót funduszami ETF na TSX wyniósł 5,5 mld udziałów, co stanowiło blisko 7% całkowitego obrotu na TSX. Ponadto na giełdzie w Montrealu (Montreal Exchange) należącej w całości do TMX Group notowanych jest 31 opcji na fundusze ETF.

Fundusze ETF są istotnym narzędziem inwestycyjnym dla inwestorów zapewniając im elastyczne i efektywne kosztowo możliwości inwestycyjne. W sytuacji, gdy coraz więcej inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych poszukuje alternatywnych produktów finansowych, ETF-y są coraz częściej uważane za opłacalne inwestycje. Rosnąca konkurencja na rynku przyczynia się do obniżenia ich kosztów i wprowadzania nowych, innowacyjnych instrumentów, zaś reformy regulacyjne wymagają zwiększonego stopnia przejrzystości w zakresie kosztów inwestycyjnych. Wszystkie te czynniki powinny przyczyniać się do dalszego rozwoju rynku funduszy ETF w Kanadzie.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.