Skip to main content

Lewarowany i odwrotny lewarowany walutowy ETN Powershares na NYSE Arca

24 maja 2011 r. na platformie NYSE Arca zadebiutowały dwa kolejne niezabezpieczone instrumenty dłużne typu ETN (xchange-traded note) wyemitowane przez Deutsche Bank AG (London Branch) i oferowane pod marką Powershares.

PowerShares DB US Dollar Futures ETNs oparte są na Deutsche Bank Long U.S. Dollar Index (USDX) Futures Index – Excess Return (USDX Futures Index), czyli indeksie którego zadaniem jest mierzenie wyników inwestycji polegającej na zajęciu długiej pozycji w kontraktach futures na dolara amerykańskiego. PowerShares DB 3x Long US Dollar Index Futures ETN oraz PowerShares DB 3x Short US Dollar Index Futures ETN są powiązane z comiesięcznymi wynikami ww. indeksu, przy czym pierwszy z wymienionych instrumentów finansowych dąży do osiągnięcia trzykrotności zmiany wartości tego indeksu, zaś drugi z wymienionych ETN-ów zachowuje się (stosując tę samą dźwignię) przeciwnie do tego indeksu. Indeks USDX Futures mierzy wyniki strategii inwestycyjnej polegającej na zajęciu długiej pozycji w US Dollar Index Futures, dla których instrumentem bazowym są indeksowe kontrakty futures będące przedmiotem obrotu na ICE Futures U.S. Z kolei instrumentem bazowym dla tych kontraktów jest USDX, który mierzy wyniki dolara amerykańskiego wobec koszyka sześciu głównych światowych walut – euro, jena japońskiego, funta brytyjskiego, kanadyjskiego dolara, szwedzkiej korony i franka szwajcarskiego. Wzrost wartości indeksu USDX Futures odpowiada umocnieniu się dolara wobec koszyka walut, zaś spadek wartości indeksu odzwierciedla osłabienie się dolara w stosunku do koszyka walut.

Roczna opłata w przypadku obu ETN-ów wynosi 0,95%. Instrumenty te wygasają za 20 lat – w czerwcu 2031 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.