Skip to main content

Kukurydziany ETF na NYSE Arca

9 czerwca na parkiecie NYSE Arca zadebiutował pierwszy fundusz typu ETF posiadający bezpośrednią ekspozycję na rynek zbóż. Funduszem tym jest Teucrium Corn Fund, który naśladuje zachowanie trzech odrębnych kontraktów futures na kukurydzę notowanych na Chicago Board of Trade (CBOT).

Teucrium Corn Fund jest stosunkowo rzadkim jeszcze funduszem ETF typu single-commodity, tj. posiadającym ekspozycję na jeden, wybrany towar. Providerem tego funduszu jest spółka Teucrium Trading LLC mająca siedzibę w Brattleboro.

Celem funduszu jest naśladowanie dziennych zmian (w ujęciu procentowym) cen rozliczeniowych zamknięcia trzech kontraktów na kukurydzę notowanych na CBOT z udziałami w wysokości: 35% – w przypadku kontraktu drugiego do wygaśnięcia, 30% – w przypadku kontraktu trzeciego do wygaśnięcia oraz 35% – w przypadku kontraktu wygasającego w grudniu następującym po miesiącu w którym wygasa kontrakt wymieniony powyżej (tj. trzeci najbliższy do wygaśnięcia).

Kukurydza była uprawiana w Ameryce Północnej już 5600 lat temu. Obecnie jest wykorzystywana głównie jako pasza dla bydła, paliwo dla energii alternatywnej, pokarm dla miliardów ludzi oraz jako dodatek w tysiącach produktów – od pieluszek do kosmetyków.

Koszty zarządzania w funduszu (management fee), nie obejmujące prowizji ponoszonych w momencie handlu kontraktami futures na kukurydzę, wynoszą 1,00%. Szacowane całkowite koszty funduszu (total expense ratio) sięgają 1,71%.

Choć fundusz nie ma bezpośrednich konkurentów, na NYSE Arca notowane są obecnie dwa instrumenty dłużne typu ETN (exchange-trade note) posiadające ekspozycję na zboża (obejmują one poza kukurydzą także pszenicę i soję): iPath DJ-UBS Grains Subindex Total Return ETN oraz Elements MLCX Grains Index Total Return ETN.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.