Skip to main content

Kontriariański fundusz ETF na NYSE Arca

Javelin Investment Management – firma zarządzająca aktywami z siedzibą w Princeton, specjalizująca się dotychczas w inwestycjach islamskich (pierwszym funduszem ETF tej firmy, znajdującym się w obrocie od 1 lipca ubiegłego roku, był JETS Dow Jones Islamic Market International Index Fund) – wprowadziła 9 kwietnia na parkiet NYSE Arca JETS Contrarian Opportunities Index Fund. To pierwszy w swoim rodzaju produkt finansowy, który oferujący dostęp do akcji spółek, które obecnie nie cieszą się przychylnością inwestorów.

Fundusz replikuje indeks Dow Jones U.S. Contrarian Opportunities Index, składający się z akcji 125 amerykańskich firm o równym udziale w portfelu indeksu. Są to przedsiębiorstwa, które osiągały w ostatnich latach gorsze wyniki niż rynek, lecz charakteryzują się silnymi fundamentami w stosunku do innych spółek. Około 30 procent portfela indeksu stanowią obecnie (stan na koniec marca) akcje spółek z branży usług konsumpcyjnych, około 21 procent walory firm z sektora opieki zdrowotnej i prawie 15 procent akcje spółek przemysłowych. Wybór spółek do portfela indeksu odbywa się co pół roku – przedmiotem zainteresowania funduszu są spółki, które znajdują się najniżej w rankingu biorącym pod uwagę kroczącą trzyletnią stop zwrotu (total return). Spośród tych firm do portfela wybierane są klasyfikowane najwyżej w kolejnym rankingu, uwzględniającym dziesięć czynników o charakterze ilościowym (m.in. stopa wzrostu sprzedaży, współczynnik price to cash flow).

Roczne koszty funduszu (brutto) wynoszą 0,58%.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.