Skip to main content

Kontrakty futures i opcje na indeksy zmienności powiązane z notowaniami ETF-ów z ekspozycją na rynki wschodzące i rynek brazylijski na CFE i CBOE

W pierwszych tygodniach 2012 r. giełdy CBOE Futures Exchange (CFE) i Chicago Board Options Exchange (CBOE) należące do CBOE Holdings zaoferowały inwestorom instrumenty pochodne na indeksy zmienności powiązane z notowaniami funduszy ETF dających ekspozycję na rynki akcji w tzw. państwach wschodzących (emerging markets) i na brazylijski rynek akcji.

9 stycznia giełda CBOE Futures Exchange wprowadziła do obrotu kontrakty futures na obliczany od marca 2011 r. CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index. Indeks ten odzwierciedla implikowaną zmienność tytułów uczestnictwa funduszu iShares MSCI Emerging Markets Index Fund zarządzanego przez BlackRock. Głównym market makerem dla tego instrumentu finansowego jest Barclays Bank.

31 stycznia na CBOE rozpoczęły się zaś notowania opcji na CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index. Jego konstrukcja bazuje na metodologii znanego indeksu zmienności CBOE Volatility Index (VIX) powiązanego z notowaniami indeksu S&P 500. W przypadku nowego instrumentu metodologia ta została zastosowana do opcji na tytuły uczestnictwa funduszu iShares MSCI Emerging Markets Index Fund. Opcje na ten ETF znalazły się na jedenastym miejscu w klasyfikacji najaktywniej handlowanych opcji na CBOE w 2011 r. CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index określa szacunki rynku dotyczące oczekiwanej 30-dniowej zmienności cen tytułów uczestnictwa funduszu iShares MSCI Emerging Markets Index Fund wyznaczone na podstawie kwotowań kupna/sprzedaży opcji na ten ETF. Desygnowanym głównym market makerem dla tego instrumentu finansowego jest Group One Trading.

21 lutego na CBOE Futures Exchange miało miejsce pierwsze notowanie kontraktów futures na CBOE Brazil ETF Volatility Index. Indeks ten odzwierciedla implikowaną zmienność tytułów uczestnictwa funduszu iShares MSCI Brazil Index Fund zarządzanego przez BlackRock. Głównym market makerem dla tego instrumentu finansowego jest Barclays Bank.

6 marca na CBOE pojawiły się natomiast opcje na CBOE Emerging Markets ETF Volatility Index. Jego konstrukcja także opiera się na metodologii indeksu VIX – w tym przypadku została zastosowana do opcji na tytuły uczestnictwa funduszu iShares MSCI Brazil Index Fund. Opcje na ten ETF znalazły się na siedemnastym miejscu w klasyfikacji najaktywniej handlowanych opcji na CBOE w minionym roku. Desygnowanym głównym market makerem dla tego instrumentu finansowego jest Group One Trading.

Wszystkie ww. instrumenty finansowe mogą służyć zabezpieczeniu ryzyka zmienności przy inwestowaniu na rynkach wschodzących, mogą być wykorzystane do spekulowania na zmienności tych rynków oraz – w powiązaniu z innymi instrumentami pochodnymi opartymi o zmienność określonych rynków – mogą być zastosowane do uzyskania ekspozycji na zmienność w przekroju indeksowym (cross-index volatility) lub aktywów (cross-asset volatility).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.