Skip to main content

Kolejny innowacyjny fundusz ETF AdvisorShares

Amerykański provider funduszy ETF AdvisorShares Investments, znany przede wszystkim z aktywnie zarządzanych ETF- ów, wprowadził 27 stycznia 2011 r. na platformę NYSE Arca swój kolejny produkt.

Active Bear ETF jest współzarządzany przez mającą siedzibę w Dallas spółkę Ranger Alternative Management. Fundusz stosuje innowacyjną strategię inwestycyjną polegającą na krótkiej sprzedaży głównie dużych (55%) amerykańskich spółek. W dniu 16 lutego 2011 r. największymi pozycjami w portfelu funduszu (na krótko) były akcje Juniper Networks, Kohls Corporation, Salesforce.com i Staples. Przy wyborze firm do portfela spółka stosuje własną metodologię opartą głównie na badaniu parametrów o charakterze fundamentalnym (podejście bottom-up) poszukując spółek o niskiej jakości dochodów (low earnings quality) lub charakteryzujących się agresywnym księgowaniem (co może świadczyć o chęci ukrywania problemów finansowych). Strategia realizowana przez Active Bear ETF (charakterystyczna także dla niektórych funduszy hedgingowych) sprawia, iż jest to produkt zaliczany do grupy alternatywnych instrumentów finansowych. Opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,50% w skali roku, a wskaźnik kosztów brutto 1,88%. Fundusz będzie wypłacał coroczne dywidendy.

W końcu 2010 r. spółka AdvisorShares oferowała 5 aktywnie zarządzanych exchange-traded funds (Dent Tactical ETF, Mars Hill Global Relative Value ETF, WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR ETF, Cambria Global Tactical ETF oraz Peritus High Yield ETF), których łączne aktywa przekraczały 150 mln USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.