Skip to main content

Kolejny fundusz ETF Emerging Global Advisors na NYSE Arca

16 października 2012 r. spółka Emerging Global Advisors wprowadziła na platformę NYSE Arca kolejny fundusz ETF posiadający ekspozycję na rynki wschodzące – EGShares Emerging Markets CORE ETF. Fundusz ten ma za zadanie zapewnić inwestorom większy stopień dywersyfikacji (w ujęciu zarówno krajowym, jak i sektorowym) portfela w stosunku do podmiotów replikujących tradycyjne indeksy rynków wschodzących.

Jest to jedyny fundusz ETF, który naśladuje zachowanie S&P Emerging Markets Core Index – indeksu który pełni raczej rolę indeksu inwestycyjnego niż benchmarku (jego koncepcja została stworzona przez Emerging Global Advisors). Charakteryzuje się on niższym stopniem koncentracji sektorowej i państwowej (w zakresie dojrzałych gospodarek) niż konwencjonalne benchmarki rynków wschodzących, takie jak MSCI Emerging Markets Index, czy FTSE Emerging Index. Jest to zmodyfikowany indeks równoważony, którego portfel obejmuje akcje do 116 czołowych spółek z rynków wschodzących. W dniu 8 października 2012 r. w strukturze geograficznej indeksu dominowały akcje spółek południowoafrykańskich (15,0%), chińskich (15,0%), indyjskich (15,0%), brazylijskich (10,0%) i rosyjskich (8,8%). W ujęciu sektorowym największe udziały posiadały firmy z następujących branż: podstawowych dóbr konsumpcyjnych (17,5%), dóbr konsumpcyjnych wyższego rzędu (17,4%), finansowej (16,3%) i przemysłowej (10,3%). Średnia kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosi 12,09 mld USD, a stopa dywidendy 2,22%.

Koszty netto (net expenses) funduszu wynoszą 0,70% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.