Skip to main content

Kolejny ETN Barclays na NYSE Arca

1 września na NYSE Arca rozpoczął się obrót Barclays ETN+ S&P VEQTOR™ ETN. Instrument ten jest powiązany z indeksem S&P 500® Dynamic VEQTOR™ (Volatility Equity Target Return) Total Return obliczanym i publikowanym przez Standard & Poor’s Financial Services LLC.

Celem Barclays ETN+ S&P VEQTOR™ ETN jest dostarczenie inwestorom ekspozycji na szeroki amerykański rynek akcji z implikowaną zmiennością zabezpieczoną poprzez alokowanie hipotetycznej inwestycji pomiędzy trzy składniki: akcje, zmienność i gotówkę. Komponent akcyjny jest reprezentowany przez &P 500® Total Return Index, zaś komponent zmienności jest reprezentowany przez S&P 500 VIX Short-Term Futures™ Index TR.

Barclays ETN+ S&P VEQTOR™ ETN jest niezabezpieczonym papierem dłużnym banku Barclays. Roczne koszty tego instrumentu finansowego wynoszą 0,95%. Barclays Bank posiada rating AA- nadany przez agencję Stabdard & Poor`s oraz rating Aa3 nadany przez agencję Moody`s.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.