Skip to main content

Kolejny ETF wykorzystujący strategię dynamicznego rolowania towarowych kontraktów futures na NYSE Arca

6 czerwca 2012 r. na platformie NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu STREAM S&P Dynamic Roll Global Commodities Fund zarządzanego przez BNP Paribas Quantitative Strategies LLC. Naśladuje on wyniki indeksu S&P GSCI Dynamic Roll Excess Return Index. Indeks ten służy jako benchmark dla inwestycji na rynku akcji i ma za zadanie odzwierciedlać stopę zwrotu z inwestycji w portfel instrumentów rynku towarowego ważony wielkością ich światowej produkcji. Portfel ten składa się z głównych surowców (ropa naftowa, olej opałowy, benzyna bezołowiowa (RBOB), gaz ziemny, benzyna, ropa Brent, żywiec wołowy (live cattle), bydło opasowe (feeder cattle), wieprzowina (lean hogs), pszenica Chicago, pszenica Kansas City, kukurydza, soja, kawa, cukier #11, kakao, bawełna #2, aluminium, miedź, cynk, nikiel, ołów, złoto i srebro), które są przedmiotem obrotu na aktywnych, płynnych rynkach towarowych kontraktów futures. W końcu sierpnia największe udziały w portfelu funduszu posiadały kontrakty na ropę naftową (30,58%), ropę Brent (18,42%), benzynę (7,82%), olej opałowy (5,31%) i benzynę bezołowiową (RBOB) (5,04%).

Indeks wykorzystuje strategię dynamicznego rolowania, po to aby określić które nowe kontrakty futures włączyć do portfela indeksu, tak aby zmaksymalizować stopę zwrotu z rolowania długich pozycji w kontraktach futures w przypadku sytuacji backwardation (czyli sytuacji, w której ceny krótkoterminowych kontraktów futures są wyższe niż ceny długoterminowych kontraktów futures) oraz zminimalizować straty wynikające z rolowania długich pozycji w kontraktach futures w przypadku rynków contango (sytuacja ta występuje wówczas, gdy ceny krótkoterminowych kontraktów futures są niższe niż ceny długoterminowych kontraktów futures).

Roczna opłata za zarządzanie funduszem (management fee) wynosi 0,65%

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.