Skip to main content

Kolejny aktywnie zarządzany fundusz Advisor Shares na NYSE Arca

AdvisorsShares Investments – spółka znana przede wszystkim z wprowadzania na rynek finansowy aktywnie zarządzanych exchange-traded funds – uruchomiła Pertitus High Yield ETF (od 1 grudnia jest on notowany na NYSE Arca). Fundusz współzarządzany jest przez kalifornijską firmę asset management – Peritus Asset Management.

Podstawowym celem funduszu jest generowanie wysokiego bieżącego dochodu przy jednoczesnej ochronie kapitału. Fundusz inwestuje w wysokodochodowe obligacje zapewniające wysokie odsetki. Peritus AM stosuje podejście inwestycyjne oparte na wartości, aktywnie poszukując zwłaszcza interesujących emisji na rynku pierwotnym. W mniejszym stopniu lokuje on kapitał na rynku wtórnym uznając go za mniej konkurencyjny.

Roczna opłata za zarządzanie funduszem wynosi 1,15%, a wskaźnik kosztów netto (net expense ratio) sięga 1,35%.

Obecnie AdvisorShares Investment ma w swojej ofercie pięć funduszy ETF – oprócz ww. są to także: WCM/BNY Mellon Focused Growth ADR ETF, DENT Tactical ETF, Mars Hill Global Relative Value ETF oraz Cambria Global Tactical ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.