Skip to main content

Kolejne nowatorskie ETF-y w ofercie Global X Funds

Spółka Global X Funds – nowojorski dostawca innowacyjnych instrumentów finansowych typu ETF na rynek amerykański (nagrodzony m.in. w tym roku nagrodą „Most innovative North American ETF Provider” przez ETF Express) – zaoferował inwestorom kolejne nowatorskie produkty indeksowe. Wymienione poniżej ETF-y są dostępne na platformie NYSE Arca.

Fundusz Global X Waste Management ETF (notowany od 13 kwietnia 2011 r.) naśladuje indeks Solactive Global Waste Management, w skład którego wchodzą globalne spółki zajmujące się unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów, odpadów innych niż niebezpieczne oraz recyklingiem. Zdaniem Global X Funds należy oczekiwać wzrostu wartości firm z ww. branż , który będzie wynikał z stale rosnącego przyrostu liczby ludności na świecie, w szczególności klasy średniej która generuje stale rosnący popyt na energię i produkty konsumpcyjne. To zaś będzie powodowało stale rosnące zapotrzebowanie na usługi sanitarne i usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów. Istotne znaczenie mają także nakładane na firmy obowiązkowe standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska związane z usuwaniem pestycydów, produktów pochodzenia petrochemicznego i energetyki jądrowej oraz odpadów przemysłowych. Proces recyklingu ma także kluczowe znaczenie dla zarządzania dostępnymi zasobami i dla kontroli kosztów surowcowych, zaś w kontekście stale rosnącego popytu na surowce może być coraz bardziej opłacalny i stać się substytutem dla produkcji pierwotnej. Największy udział w portfelu funduszu w dniu 16 czerwca miały akcje spółek: Stericycle, Waste Management , Veolia Environment, Republic Service oraz Sims Group (w sumie znajdowały się w nim walory 28 firm). W aktywach dominują spółki amerykańskie; znaczący udział mają także firmy chińskie i francuskie. Koszty zarządzania funduszem w skali roku wynoszą 0,65%.

Fundusz Global X Food ETF (notowany od 3 maja 2011 r.) replikuje Solactive Global Food Index, którego celem jest zilustrowanie wyników wyselekcjonowanych spółek działających w sektorze żywnościowym (zajmujących się uprawą roślin, hodowlą zwierząt, a także produkcją, sprzedażą i dystrybucją produktów spożywczych oraz produktów związanych z rozwojem nowych technologii produkcji żywności). Według Global X Funds korzystne perspektywy dla tego rodzaju firm wynikają przede wszystkim z zachodzących obecnie zmian makroekonomicznych. Stale rosnący PKB w krajach zaliczanych do rynków wschodzących spowodował bowiem istotne zmiany w sposobie nabywania, przygotowywania i konsumpcji żywności przez obywateli tych państw. Wzrost siły nabywczej ludności prowadzi m.in. do zwiększonej konsumpcji mleka i innych produktów pochodzenia zwierzęcego. Zdaniem Williama Johnsona, prezesa spółki Heinz (na wypowiedź którego powołuje się Global X) „rynki wschodzące są kluczem do przyszłego wzrostu, ponieważ ich gospodarki rozwijają się w znacznie szybszym tempie niż na rynkach rozwiniętych, zaś liczba ludności zaliczana do klasy średniej w krajach wschodzących w końcu przewyższy łączną populację USA i Europy”. Największy udział w portfelu funduszu w dniu 16 czerwca miały akcje spółek: Danone, Heinz, Nestle, Kraft Foods, General Mills i Kellogg Company (w sumie znajdowały się w nim walory 50 firm). W portfelu dominują spółki amerykańskie; znaczący udział mają także firmy chińskie, szwajcarskie, japońskie i brytyjskie. Koszty zarządzania funduszem w skali roku wynoszą 0,65%.

W nawiązaniu do problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu spółka Global X Management Company – doradca funduszu – zobowiązała się do przekazywania zysków z Global X Food ETF do Action Against Hunger | ACF International – globalnej organizacji humanitarnej mającej na celu m.in. ratowanie życia niedożywionych dzieci i zapewnienie stałego dostępu do czystej wody.

W końcu kwietnia 2011 r. w funduszach ETF Global X zgromadzonych było ok. 1,8 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.