Skip to main content

Już 100 funduszy ETF na giełdzie w Tokio

W ostatnich dniach na Tokyo Stock Exchange (TSE) zadebiutowały trzy fundusze ETF zarządzane przez Nikko Asset Management. Tym samym liczba funduszy ETF notowanych na TSE wzrosła do 100, dzięki czemu osiągnięty został cel określony w średnioterminowym planie giełdy tokijskiej (Medium-Term Plan Management) zgodnie z którym do końca roku fiskalnego 2010 notowanych miało być 100 ETF-ów.

8 marca 2011 r. rozpoczął się obrót tytułami uczestnictwa funduszu Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japan. Replikuje on indeks MSCI ACWI (All Country World Index) ex Japan, w skład którego wchodzą spółki z 45 indeksów krajowych (z 24 krajów rozwiniętych i 21 emerging markets), za wyjątkiem Japonii.

9 marca na tokijskim parkiecie zadebiutował Listed Index Fund Australian REIT (S&P/ASX200 A-REIT). Odwzorowuje on zachowanie indeksu S&P/ASX200 A-REIT, który ilustruje koniunkturę w sektorze nieruchomości na rynku australijskim (obejmuje podmioty klasyfikowane jako A-REIT notowane na ASX).

10 marca odbyło się pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu Listed Index Fund Nikkei China Related 50, który dąży do naśladowania wyników indeksu Nikkei China Related Stock 50 obejmującego 50 największych japońskich przedsiębiorstw, które aktywnie rozwijają swoją działalność na rynku chińskim.

W sumie Nikko Asset Management wprowadziło dotychczas na TSE 20 funduszy ETF. Podmiot ten zarządza 1/3 aktywów lokalnych ETF-ów (1,7 bln jenów w końcu lutego). Łączne aktywa pod zarządzaniem Nikko AM Group wynosiły w końcu 2010 r. 10,3 bln JPY. Poza Japonią spółka ma biura w Londynie, Singapurze i Nowym Jorku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.