Skip to main content

iShares zaoferował pierwszy na świecie fundusz ETF z ekspozycją na rynek Nowej Zelandii

2 września na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa iShares MSCI New Zealand Investable Market Index Fund – pierwszego funduszu ETF posiadającego ekspozycję na spółki z Nowej Zelandii. Fundusz ten replikuje MSCI New Zealand Investable Market Index, który jest indeksem ważonym kapitalizacją rynkową skorygowanym o współczynnik free float, obejmującym spółki stanowiące czołowe 99 procent kapitalizacji nowozelandzkiego rynku akcji. Największy udział w tym indeksie mają spółki z sektorów: surowców i materiałów (23 proc.), telekomunikacyjnego (16 proc.) oraz dóbr luksusowych (14 proc.). Portfel indeksu obejmuje 23 walory, których mediana kapitalizacji wynosi 710 mln USD, co oznacza, że przeważają w nim małe przedsiębiorstwa. Największy udział w indeksie posiadają: Fletcher Building (19,85%), Telekom Corporation of New Zealand (16,25%), Auckland International Airport (7,78%), Sky City Entertainment Group (7,51%), Contact Energy (7,46%) i Fisher & Paykel Healthcare (6,67%) (wszystkie dane według satnu na koniec lipca br.). Według danych iShares roczna stopa zwrotu z indeksu wyniosła 8,51%, zaś trzyletnia annualizowana (-12,98%) (stan na koniec lipca). Korelacja z indeksem S&P 500 wynosi 0,83, z indeksem MSCI EAFE 0,87, a z indeksem MSCI Emerging Markets 0,86.

Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego realny wzrost PKB w Nowej Zelandii w 2010 i 2011 r. wyniesie ok. 3 proc., zaś inflacja w średnim terminie będzie wahać się między 1 a 3 procent. Gospodarka nowozelandzka będzie w najbliższej przyszłości osiągać korzyści wynikające z wysokiego tempa wzrostu w sąsiadujących gospodarkach Azji i Australii.

Roczne koszty funduszu wynoszą 0,55%.

iShares jest globalnym liderem rynku funduszy ETF – ma w swojej ofercie 430 produktów akcyjnych, dłużnych i towarowych notowanych na 16 giełdach na całym świecie. Obecnie zarządza ponad 30 funduszami z ekspozycją na rynki pojedynczych krajów (w tym gronie jest też m.in. iShares MSCI Poland Investable Market Index Fund). Spółka macierzysta – BlackRock – zarządza aktywami o wartości 3 364 mld USD (stan na koniec marca 2010 r.).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.