Skip to main content

Instrumenty pochodne wykorzystujące ETP na CBOE Futures Exchange

W końcu marca i na początku kwietnia 2011 r. giełda CBOE Futures Exchange (CFE) – należąca do CBOE Holdings – zaoferowała inwestorom instrumenty pochodne na zmienność cen złota oparte na indeksie obrazującym zmienność na rynku złota.

25 marca giełda CFE wprowadziła do obrotu kontrakty futures na CBOE Gold ETF Volatility Index (Gold VIX). Indeks ten, obliczany od 2008 r. określa oczekiwania rynkowe dotyczące 30-dniowej zmienności ceny złota. Jego konstrukcja bazuje na metodologii dobrze znanego indeksu CBOE Volatility Index (VIX) – w tym przypadku została zastosowana do opcji na SPDR Gold Trust (największy na świecie instrument typu ETP – jego aktywa w końcu kwietnia wynosiły 61,8 mld USD).

Z kolei 12 kwietnia do obrotu wprowadzone zostały opcje na indeks CBOE Gold ETF Volatility.

CBOE Futures Exchange oblicza także inne indeksy zmienności wykorzystujące ETF-y: CBOE Crude Oil ETF Volatility Index oparty na cenach opcji na United States Oil Fund oraz CBOE EuroCurrency ETF Volatility Index oparty na opcjach CurrencyShares Euro Trust.

Również w marcu CBOE rozpoczęła stosowanie swojej metodologii VIX do sześciu sektorowych funduszy ETF: iShares MSCI Emerging Markets Index Fund, iShares Trust FTSE China 25 Index Fund, iShares MSCI Brazil Index Fund, Market Vectors Gold Miners Fund, iShares Silver Trust oraz Energy Select Sector SPDR. Ma to umożliwić inwestorom monitorowanie zmienności cen tych ETF-ów znajdujących się w ich portfelach inwestycyjnych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.