Skip to main content

Instrument typu ETN wyemitowany przez Barclays Bank na NYSE Arca

11 października 2012 r. Barclays Bank wprowadził na platformę NYSE Arca instrument dłużny typu ETN (exchange-traded note) pod nazwą Barclays ETN+ Shiller CAPE ETN. Oferuje on hipotetyczną długą ekspozycję na cztery względnie niedowartościowane sektory amerykańskiej gospodarki (wybrane przy pomocy zmodyfikowanej wersji współczynnika CAPE), które jednocześnie wykazują relatywnie silny impet cen w ostatnich 12 miesiącach.

Instrument ten jest powiązany z indeksem Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Indeks ten inkorporuje zasady długoterminowego inwestowania opracowane przez Roberta Shillera i wyrażone współczynnikiem CAPE (Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) Ratio). Każdy sektor amerykańskiej gospodarki jest reprezentowany w indeksie przez jeden z dziewięciu indeksów należących do rodziny S&P Select Sector. Co miesiąc indeks najpierw szacuje wycenę rynkową dziewięciu sektorów amerykańskiej gospodarki na podstawie ich historycznego współczynnika CAPE. Następnie indeks wybiera cztery niedowartościowane sektory amerykańskiej gospodarki wykazujące równocześnie relatywnie silny impet cen w ostatnich 12 miesiącach i alokuje równoważoną długą pozycję w każdy z tych indeksów (w wersji total return).

Roczna opłata (annual fee) wynosi 0,45%. Data zapadalności (maturity date) tego instrumentu to październik 2022 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.