Skip to main content

Instrument dłużny typu ETN powiązany z wynikami hipotecznych funduszy nieruchomości w ofercie UBS

17 października 2012 r. UBS Investment Bank wprowadził na rynek NYSE Arca nowy instrument typu exchange-traded note (ETN) (niezabezpieczony skrypt dłużny) funkcjonujący pod marką ETRACS – ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Mortgage REIT ETN. Jest on powiązany z kapitalizowanymi miesięcznie (z zastosowaniem podwójnej dźwigni) wynikami indeksu Market Vectors Global Mortgage REITs. To jedyny instrument tego typu notowany na amerykańskich parkietach, który posiada lewarowaną ekspozycję na wyniki ww. indeksu.

Market Vectors Global Mortgage REITs Index to indeks ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem liczby walorów w wolnym obrocie) zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać wyniki znajdujących się w publicznym obrocie hipotecznych funduszy nieruchomości (mortgage real estate investment trusts) w skali globalnej. Jest to indeks cenowy (reinwestycja dywidend nie jest uwzględniana w indeksie), natomiast jakiekolwiek wypłaty gotówkowe dokonywane przez podmioty znajdujące się w portfelu indeksu (pomniejszone o należne z tego tytułu podatki) znajdują odzwierciedlenie w kuponie (o zmiennej wartości), który może być co miesiąc wypłacany inwestorom. W dniu 11 października 2012 r. największy udział w indeksie posiadały: Annaly Capital Management (19,03%), American Capital Agency (14,53%), Two Harbors Investment (5,20%) oraz MFA Financial (5,17%).

Roczna opłata za naśladowanie wyników indeksu (annual tracking rate) wynosi 0,40%. Termin zapadalności instrumentu przypada na październik 2042 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.