Skip to main content

Indyjski ETF iShares na giełdzie Nasdaq

20 listopada Barclays Global Investors (BGI) wprowadził na giełdę Nasdaq iShares S&P India Nifty 50 Index Fund. Naśladuje on zachowanie indeksu S&P CNX Nifty Index, który opisuje koniunkturę wśród 50 największych i najpłynniejszych spółek indyjskich notowanych na giełdzie National Stock Exchange (NSE). Ponieważ indeks ten charakteryzuje się niskim poziomem korelacji z amerykańskim rynkiem akcji, nowy ETF iShares może być korzystnym narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego dla inwestorów, którzy ulokowali w akcjach amerykańskich spółek znaczącą część swoich środków finansowych. Pamiętać jednak należy, iż inwestycje na rynkach wschodzących (emerging markets) charakteryzują się podwyższonym poziomem ryzyka inwestycyjnego, co dotyczy zwłaszcza inwestycji na rynku jednego kraju.

Nowy iShares uzupełnił ofertę BGI w zakresie inwestycji na rynkach wschodzących, która obecnie obejmuje 18 regionalnych i krajowych funduszy emerging markets. Według danych Morgan Stanley Investment Strategies i agencji Bloomberg do końca października br. do funduszy tych napłynęło netto 9,8 mld USD, co stanowi ok. 30 proc. ogółu kapitału (w ujęciu netto) pozyskanego przez iShares.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.