Skip to main content

IndexIQ zaoferował trzy ETF-y z ekspozycją na spółki naftowe, małe spólki z Hongkongu i średnie firmy japońskie

Amerykański provider funduszy ETF IndexIQ wprowadził na platformę elektroniczną NYSE Arca trzy nowe exchange-traded funds.

IQ Global Oil Small Cap ETF (debiut 5 maja) to fundusz ETF, który zapewnia bezpośrednią ekspozycję (pure-play exposure) na małe spółki, które działają głównie w przemyśle naftowym, tj. firmy zaangażowane w poszukiwanie i wydobycie ropy (E&P), zajmujące się jej rafinacją i marketingiem (R&M), a także produkujące wyposażenie dla przemysłu naftowego, świadczące usługi dla tej branży oraz zajmujące się wierceniami (E&S&D). Fundusz dąży do odwzorowania wyników indeksu IQ Global Oil Small Cap. Fundusz skupia się na globalnym sektorze ropy naftowej, gdyż znaczenie firm z tej branży spoza Stanów Zjednoczonych stale rośnie – to one generują coraz większą część przychodów tego sektora, one też dysponują większością rezerw tego surowca. Amerykańskie firmy z tej branży są w coraz gorszej sytuacji, gdyż muszą konkurować ze spółki działającymi w zamkniętych gospodarkach. Zdaniem przedstawiciela IndexIQ największy potencjał wzrostowy (z punktu widzenia inwestorów) tkwi zazwyczaj w spółkach naftowych o małej kapitalizacji, które są lepiej przygotowane do rozwoju niż ich więksi konkurenci. Fundusz dąży do odwzorowania wyników indeksu IQ Global Oil Small Cap – indeksu ważonego kapitalizacją z uwzględnieniem free float`u. Jego uczestnikami mogą być firmy o średniej kapitalizacji powyżej 150 mln USD (w ostatnich trzech miesiącach), o średnich dziennych obrotach w wysokości minimum 1 mln USD (w ostatnich trzech miesiącach) i o minimalnym miesięcznym wolumenie obrotów w wysokości 250 tys. akcji (w ostatnich 6 miesiącach). Skład indeksu i jego wagi są zmieniane co kwartał. W końcu czerwca br. struktura sektorowa portfela funduszu wyglądała następująco: R&M (40,67%), E&P (34,21%), E&S&D (24,84%). W strukturze geograficznej dominowały spółki amerykańskie (48,24%), kanadyjskie (10,49%), tajlandzkie (7,10%), japońskie (3,83%), kolumbijskie (3,77%) i szwedzkie (3,69%). Wśród 64 składników portfela największe udziały posiadały firmy: Core Laboratories N.V. (6,30%), Sunoco Inc. (6,26%), Oceaneering International Inc. (5,44%), Frontier Oil (4,23%) i Tesoro Corp. (4,08%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) tego podmiotu wynosi 0,75% w skali roku.

IQ Hong Kong Small Cap ETF (pierwsze notowanie 18 maja) umożliwia inwestorom czerpanie korzyści z szybko rozwijającego się segmentu spółek o niewielkiej kapitalizacji pochodzących z Hongkongu. Gospodarka Hongkongu rozwijała się bardzo szybko w minionych dekadach, co było możliwe dzięki silnie osadzoną tam kulturę wolnego rynku oraz strategiczne położenie („brama” do kontynentalnych Chin). Ostatnio Hongkong zajął drugie miejsce w rankingu Banku Światowego dotyczącym łatwości prowadzenia biznesu oraz przez ostatnie 15 lat osiągał szczyt rankingu „Indeksu Wolności Gospodarczej” (według Heritage Foundation). Zajmuje także jedenaste miejsce na świecie pod względem obrotów handlowych. W 2009 r. Hongkong był największym na świecie ośrodkiem pierwszych ofert publicznych – wartość pozyskanego wówczas podczas IPOs kapitału stanowiła 22 proc. ogółu środków finansowych pozyskanych na świecie. Według danych World Federation of Exchanges giełda w Hongkongu jest obecnie siódmą co do wielkości giełdą papierów wartościowych na świecie. Fundusz replikuje ważony kapitalizacją (z uwzględnieniem free float`u) indeks IQ Hong Kong Small Cap. W końcu czerwca br. w strukturze branżowej portfela funduszu dominowały spółki z sektorów: dóbr luksusowych (24,66%), surowcowego (20,17%), finansowego (17,06%), technologicznego (9,05%) oraz przemysłowego (7,39%). Wśród 100 spółek, których akcje znajdowały się w portfelu IQ Hong Kong Small Cap ETF największe udziały posiadały firmy: Minmetals Resources Ltd. (2,79%), Luk Fook Holdings International Ltd. (2,70%), Giordano International Ltd. (2,48%), Chow Sang Sang Holdings International Ltd. (2,34%) oraz G-Resources Group Ltd. (2,23%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,69% w skali roku.

IQ Japan Mid Cap ETF (pojawił się na NYSE Arca 2 czerwca) daje inwestorom ekspozycję na segment japońskich spółek o średniej kapitalizacji. Segment ten obejmuje przedsiębiorstwa, które łączą w sobie potencjał szybkiego wzrostu charakterystyczny dla mniejszych firm z finansową stabilnością charakterystyczną dla dużych korporacji. Instrument ten może być atrakcyjnym wehikułem inwestycyjnym sam w sobie lub też stanowić uzupełnienie portfeli tych inwestorów, którzy dotychczas ulokowali swoje kapitały w instrumenty dające ekspozycję na rynek dużych i małych spółek japońskich. Według szefa IQIndex Japonia mimo przeżytej tragedii na początku tego roku jest bardzo odporna na niekorzystne wydarzenia i posiada silną bazę ekonomiczną, której podstawą są małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusz IQ Japan Mid Cap ETF stara się jak najdokładniej odzwierciedlić wynik indeksu IQ Japan Mid Cap. Jest to indeks ważony kapitalizacją, uwzględniający współczynnik free float, obejmujący spółki posiadające siedzibę w Japonii, notowane na tamtejszych parkietach (jako pierwsze miejsce notowań). W końcu czerwca br. w strukturze sektorowej portfela funduszu przeważały firmy przemysłowe (24,60%), finansowe (17,64%), surowcowe (15,90%), spółki produkujące dobra luksusowe (15,85%) i firmy technologiczne (8,85%). Spośród 94 przedsiębiorstw, których walory były obecne 30 czerwca br. w portfelu funduszu, największy udział posiadały: Teijin Ltd. (1,71%), Koito Manufacturing Co. Ltd. (1,70%), Advantest Corp. (1,70%), Sumitomo Heavy Industries Ltd. (1,69%) oraz Hamamatsu Photonics K.K. (1,68%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,69% w skali roku.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.