Skip to main content

Guggenheim Investments powiększyło swoją ofertę ETF-ów o trzy kolejne produkty z serii BulletShares

25 kwietnia 2012 r. oferta spółki Guggenheim Investments (jest to ramię inwestycyjne firmy Guggenheim Partners) powiększyła się o trzy nowe fundusze ETF należące do serii BulletShares (są to instrumenty o określonej dacie zapadalności mające charakter funduszy target date), których łączne aktywa przekroczyły w marcu bieżącego roku poziom 1 mld USD. Trafiły one do obrotu na platformę NYSE Arca.

Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF, Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF i Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF to fundusze naśladujące wyniki odpowiednich indeksów z serii BulletShares USD High Yield Corporate Bond opracowanych przez Accretive Asset Management. Indeksy te obejmują różnego rodzaju obligacje korporacyjne (głównie firm amerykańskich, choć nie tylko) denominowane w dolarach amerykańskich i posiadające rating na poziomie niższym niż inwestycyjnym, czyli niższy niż BBB- zgodnie z metodologią S&P (obligacje typu high yield). Ich wspólną cechą jest to, iż ich efektywna zapadalność (effective maturity) przypada na rok znajdujący się w nazwie funduszu (czyli odpowiednio na rok 2016, 2017 i 2018). Fundusze te trzymają te obligacje w portfelu aż do ich zapadalności, przy czym w ostatnich sześciu miesiącach działalności ETF-ów następuje zamiana tych obligacji na gotówkę lub jej ekwiwalenty (np. amerykańskie obligacje skarbowe, papiery komercyjne o ratingu inwestycyjnym). Oferują one także możliwość (nie jest to gwarantowane) wypłaty dywidendy co miesiąc oraz wypłatę dywidendy w momencie zakończenia działalności (odpowiednio w okolicach ostatniego dnia danego roku).

Fundusze stosują replikację fizyczną z zastosowaniem metody reprezentatywnej próbki. W końcu czerwca br. w portfelu funduszu Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF znajdowały się 63 obligacje o średnim ważonym kuponie w wysokości 7,71% – wśród nich dominowały obligacje firm z sektora usług konsumpcyjnych (15,56%), usług komercyjnych (10,19%), surowców energetycznych (9,99%) i usług opieki zdrowotnej (9,61%). Portfel funduszu Guggenheim BulletShares 2017 High Yield Corporate Bond ETF obejmował 54 obligacje o średnim ważonym kuponie w wysokości 7,88% – w tym gronie przeważały obligacje spółek branży finansowej (19,63%), firm użyteczności publicznej (12,00%), spółek sektora komunikacyjnego (11,74%), usług konsumpcyjnych (11,33%) i surowców energetycznych (11,10%). W portfelu funduszu Guggenheim BulletShares 2018 Corporate Bond ETF znajdowało się 60 obligacji o średnim ważonym kuponie w wysokości 8,26% – wśród nich największe udziały posiadały obligacje firm z następujących sektorów: usług konsumpcyjnych (18,19%), finansowego (17,58%), technologii z zakresu opieki zdrowotnej (8,70%) i surowców innych niż energetyczne (7,78%). Wskaźnik kosztów (expense ratio) wszystkich ww. funduszy wynosi 0,42% w skali roku.

W styczniu 2011 r. spółka Guggenheim Investments wprowadziła na platformę NYSE Arca fundusze o identycznym profilu zapadające w latach 2012, 2013, 2014 i 2015. Jest tona obecnie ósmym podmiotem na amerykańskim rynku pod względem wartości aktywów zgromadzonych z funduszach ETF.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.