Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – wrzesień 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu III kwartału, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds wzrosła we wrześniu o 119,4 mld USD (11,2%) do 1181,3 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów wzrosły o 145,3 mld USD (14,0%). Według danych Strategic Insight podczas pierwszych ośmiu miesięcy bieżącego roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +83,6 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 132,1 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu września 78,9% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (931,7 mld USD), w tym 38,2% w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański (451,1 mld USD), 17,8% w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets (210,7 mld USD) oraz 9,5% w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski (112,1 mld USD). 17,8% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w funduszach ETF z ekspozycją na rynek instrumentów dłużnych (209,9 mld USD), zaś 3,0% aktywów zostało ulokowanych w ETF-ach posiadających ekspozycję na rynek surowców i towarów (35,4 mld USD). Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

ETF-y są notowane na giełdach w 40 krajach świata – w 20 państwach europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania), 12 azjatyckich (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile) i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce (RPA). Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu sierpnia były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 797,2 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (101,5 mld USD), Wielka Brytania (58,4 mld USD), Francja (55,5 mld USD) i Szwajcaria (32,7 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (30,7 mld USD), Hongkong (25,0 mld USD) i Chiny (11,0 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu września 63,7% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 78,2 mld USD (we wrześniu jego aktywa zwiększyły się aż o 16,0 mld USD). Na drugim miejscu znajduje się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (44,9 mld USD), na trzecim Vanguard Emerging Markets (36,1 mld USD), a na czwartym iShares MSCI EAFE Index Fund (35,1 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: iShares S&P 500 Index Fund (22,7 mld USD), PowerShares QQQ Trust (22,2 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,4 mld USD). Wszystkie ww. ETF-y są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W Europie największymi aktywami zarządza Lyxor Euro STOXX 50 (7,3 mld USD), w Kanadzie iShares S&P /TSX 60 Index Fund (11,1 mld USD), a w Japonii TOPIX ETF (10,4 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+16,7 mld USD) i iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (+5,7 mld USD), a najbardziej spadły SPDR S&P 500 (-7,4 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu września na świecie funkcjonowało 2379 funduszy ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1848) – w tym 575 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 483 replikują zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 409 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (357), zaś trzecią fundusze towarowe (112).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.