Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w styczniu 2011 roku – dane wstępne

Udanie rozpoczął się rok 2011 dla globalnego rynku exchange-traded funds. Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie zwiększyła się w styczniu o 23,3 mld USD (1,8%) do rekordowego poziomu 1334,6 mld USD. Wyrażony w dolarach amerykańskich indeks MSCI World wzrósł w tym samym okresie o 2,2%.

Wzrost wartości aktywów funduszy ETF zanotowano w Stanach Zjednoczonych, Europie i w Azji (bez Japonii). W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła o 1,8% do rekordowego poziomu 907,3 mld USD. W Europie dynamika wzrostu aktywów była jeszcze większa (2,8%) – na koniec stycznia aktywa funduszy ETF na Starym Kontynencie wynosiły 291,9 mld USD. W Azji (bez Japonii) aktywa ETF-ów zwiększyły się natomiast o 2,3% do 54,5 mld USD. W pozostałych regionach świata mieliśmy do czynienia ze spadkiem wartości aktywów zgromadzonych w exchange-traded funds. W największym stopniu obniżyła się wartość środków finansowych w ETF-ach na Bliskim Wschodzi i w Afryce – o 7,6% do 2,1 mld USD. W Ameryce Łacińskiej aktywa funduszy ETF zniżkowały o 4,1% do 9,7%, w Japonii o 3,3% do 31,2 mld USD, zaś w Kanadzie o 1,0% do 38,0%.

Fundusze ETF są notowane obecnie na 47 giełdach papierów wartościowych w 40 krajach świata. Są oferowane przez 138 instytucji finansowych. W styczniu dwie nowe firmy wprowadziły na giełdowe parkiety swoje pierwsze ETF-y; 39 kolejnych firm planuje obecnie wprowadzenie ETF-ów na rynki giełdowe w przyszłości. Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w styczniu 2011 r. w ujęciu globalnym były: iShares (579,7 mld USD – 43,4% rynku, 474 fundusze), State Street Global Advisors (199,3 mld USD – 14,9% rynku, 116 funduszy) oraz Vanguard (152,9 mld USD – 11,5% rynku, 66 funduszy). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (104,9 mld USD – 35,9% europejskiego rynku, 182 fundusze), Lyxor Asset Management (53,5 mld USD – 18,3% rynku, 156 funduszy) oraz db x-trackers (48,8 mld USD – 16,7% rynku, 153 fundusze). Ogółem w Europie 40 providerów oferuje fundusze ETF; instrumenty te notowane są na 23 europejskich giełdach papierów wartościowych.

W styczniu napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP wyniósł 14,2 mld USD. Zdecydowanie najwięcej kapitału – 13,3 mld USD – trafiło do produktów akcyjnych, przy czym 16,4 mld USD nowego kapitału zasiliło fundusze ETF i instrumenty typu ETP naśladujące zachowanie indeksów rynków rozwiniętych, natomiast 3,1 mld USD netto wycofano z ww. instrumentów odwzorowujących indeksy rynków emerging markets. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął 4,4 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (1,9 mld USD) oraz Source Markets (0,9 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y Lyxor Asset Management (-0,2 mld USD).

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu stycznia były indeksy MSCI (w 395 ETF-ach ulokowano 334,8 mld USD) oraz Standard & Poor’s (311,4 mld USD – 320 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (113,7 mld USD – 84 ETF-y) oraz Russell (80,1 mld USD – 72 ETF-y).

Według wstępnych danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) wzrosły w styczniu o 20,5 mld USD (1,9%) do 1074,4 mld USD. Wśród funduszy akcyjnych największy przyrost aktywów odnotowały fundusze z ekspozycją na rynek amerykański (wzrost o 21,4 mld USD do 544,6 mld USD) i rynek europejski (wzrost o 6,8 mld USD do 128,2 mld USD), natomiast w największym stopniu obniżyły się aktywa funduszy z ekspozycją na rynki emerging markets (o 10,0 mld USD do 227,6 mld USD). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 4,1 mld USD (2,0%) do poziomu 211,3 mld USD. Niezbyt udany okazał się pierwszy miesiąc 2011 roku dla funduszy towarowych (commodity ETFs) – odnotowały one spadek wartości zarządzanych środków finansowych o 1,6 mld USD (-3,5%) do 44,1 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 62,8% aktywów całego rynku. Aktywa 1535 funduszy nie przekraczają 100 mln USD, 1237 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 418 funduszy ETF zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w styczniu wzrosła o 41 do 2501. Posiadają one ogółem 5701 linii notowań. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 1033 nowych ETF-ów.

W styczniu 2011 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 56,6 mld USD, co oznacza wzrost o 22,1% w porównaniu z grudniem 2010 r., ale spadek o 24,9% w porównaniu ze styczniem minionego roku.

Na świecie w końcu stycznia funkcjonowały także 1073 instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded product), o 7 więcej niż w grudniu 2010 r. Posiadają one 1786 linii notowań na 22 parkietach. Ich emitentami jest 56 podmiotów finansowych. Na koniec stycznia ulokowano w nich aktywa o wartości 164,3 mld USD – o 6,3 mld USD (-3,7%) mniej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu stycznia na 51 giełdach notowanych było łącznie 3574 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 7487 linii notowań) 172 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły blisko 1,5 biliona dolarów (1498,9 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.