Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w styczniu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie po przekroczeniu biliona dolarów w końcu 2009 roku, w styczniu 2010 r. ponownie spadła poniżej tego poziomu (984,0 mld USD). W ujęciu procentowym spadek aktywów wyniósł 5,0% (w tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach zniżkował o 4,2%), natomiast wartościowo spadek ten wyniósł 51,7 mld USD. W największym stopniu spadła wartość aktywów ETF na największym rynku – w Stanach Zjednoczonych (o 5,7% do 665,4 mld USD), w Europie aktywa ETF-ów obniżyły się o 4,0% do 217,9 mld USD, w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) zmniejszyły się o 4,3% do 36,9 mld USD, w Kanadzie o 0,5% do 28,4 mld USD, w Japonii o 1,6% do 24,2 mld USD, zaś w Ameryce Łacińskiej o 2,6% do 9,5 mld USD.

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu pierwszego miesiąca 2010 roku były w ujęciu globalnym: iShares (470,0 mld USD – 47,8% rynku, 434 fundusze), State Street Global Advisors (139,1 mld USD – 14,1% rynku, 107 funduszy) oraz Vanguard (92,2 mld USD – 9,4% rynku, 47 funduszy). Trzy ww. firmy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 52,5%, 19,3% i 13,8%). W Europie trzy czołowe pozycje zajmują: iShares (82,5 mld USD – 37,9% europejskiego rynku, 172 fundusze), Lyxor Asset Management (43,8 mld USD – 20,1% rynku, 127 funduszy) oraz db x-trackers (35,8 mld USD – 16,4% rynku, 118 funduszy).Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie są indeksy MSCI – w styczniu 2010 roku w 291 takich podmiotach ulokowano 234,9 mld USD (awans z pozycji drugiej). Kolejne miejsca zajmują Standard & Poor’s (224,0 mld USD – 254 ETFs) – spadek z pozycji pierwszej oraz Barclays Capital (90,9 mld USD – 75 ETFs).

W styczniu wzrosły aktywa jedynie funduszy ETF o stałych dochodzie (fixed income ETFs) – o 2,7 mld USD do 169,7 mld USD (17,3% rynku). Na skutek pogorszenia koniunktury giełdowej aktywa funduszy akcyjnych (equity ETFs) zmniejszyły się o 53,9 mld USD do 787,3 mld USD (80,0% rynku) – w największym stopniu spadły aktywa funduszy z ekspozycją na rynek północnoamerykański (o 33,3 mld USD) i na rynki emerging markets (o 9,4 mld USD). Aktywa funduszy towarowych (commodity ETFs) obniżyły się w styczniu o 0,7 mld USD do 24,9 mld USD (2,5% rynku).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie w styczniu przekroczyła po raz pierwszy 2 tysiące i wyniosła 2053 (o 106 więcej niż miesiąc wcześniej). Ich dostarczycielami jest 113 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 3 928 linii notowań na 40 giełdach na całym świecie. Systematycznie zwiększa się różnica pomiędzy liczbą funduszy ETF notowanych w Europie (896) i Stanach Zjednoczonych (791) – w końcu grudnia wynosiła tylko 49. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 820 nowych ETF-ów.

Średnia dzienna wartość obrotu ETF-ami w styczniu 70,7 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 40,6%.

Na świecie funkcjonowało w końcu grudnia także 620 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product) notowanych na 19 parkietach, których providerami było 38 podmiotów. W minionym miesiącu ich liczba wzrosła o 9. Zarządzają one aktywami o wartości 148,8 mld USD – o 2,0 mld USD mniejszymi niż w grudniu 2009 r.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.