Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w październiku 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wzrosła w końcu października do rekordowego poziomu 1 239,0 mld USD. Wzrost aktywów w ubiegłym miesiącu wyniósł 57,7 mld USD i był o 51,7 proc. mniejszy niż we wrześniu. W ujęciu procentowym aktywa exchange-traded funds na świecie zanotowały w październiku wzrost o 4,9%. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował wzrost o 19,6% (203,0 mld USD), podczas gdy indeks MSCI World wyrażony w dolarach tym samym okresie indeks wzrósł jedynie o 4,6%.

W największym stopniu wzrosła wartość aktywów ETF-ów w Stanach Zjednoczonych – o 33,7 mld USD (4,2%) do rekordowego poziomu 830,9 mld USD. Wyższa dynamika wzrostu aktywów miała miejsce w pozostałych regionach świata, w których odnotowany został wzrost wartości aktywów: w Azji bez Japonii o 7,4% (o 3,8 mld USD do 55,1 mld USD), w Europie o 7,0% (o 17,9 mld USD do 274,1 mld USD), w Ameryce Łacińskiej o 7,0% (o 0,7 mld USD do 10,7 mld USD) oraz w Kanadzie o 5,0% (o 1,7 mld USD do 35,7 mld USD). Nieznaczny spadek wartości aktywów funduszy ETF odnotowano jedynie w Japonii – o 0,2 mld USD (-0,7%) do 30,5 mld USD. Od początku 2010 roku najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały rynki funduszy ETF w Azji (bez Japonii) – o 41,4%, w Kanadzie – o 25,0% oraz w Japonii – o 23,8%. Najwolniej rosła w tym roku wartość aktywów funduszy ETF w Ameryce Łacińskiej – tylko o 8,5%.

Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu października w ujęciu globalnym były: iShares (556,1 mld USD – 44,9% rynku, 466 funduszy), State Street Global Advisors (170,7 mld USD – 13,8% rynku, 113 funduszy) oraz Vanguard (135,1 mld USD – 10,9% rynku, 64 fundusze). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (98,2 mld USD – 35,8% europejskiego rynku, 181 funduszy), Lyxor Asset Management (49,9 mld USD – 18,2% rynku, 148 funduszy) oraz db x-trackers (47,0 mld USD – 17,2% rynku, 139 funduszy). Ogółem w Europie fundusze ETF oferuje 37 providerów, a instrumenty te notowane są na 22 giełdach papierów wartościowych.

W październiku napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP wyniósł 21,0 mld USD. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął 7,9 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (2,8 mld USD) oraz db x-trackers (1,0 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y Swiss & Global Asset Management (-0,1 mld USD). Od początku roku fundusze ETF w Europie pozyskały 38,9 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 10,4 mld USD, fundusze db x-trackers 7,9 mld USD, a fundusze Lyxor 4,0 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu października były indeksy MSCI (w 366 takich podmiotach ulokowano 313,8 mld USD) oraz Standard & Poor’s (270,5 mld USD – 297 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (115,4 mld USD – 82 ETF-y) oraz Russell (69,8 mld USD – 67 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zwiększyły się w październiku o 50,3 mld USD (5,4%) do rekordowego poziomu 982,0 mld USD. Wśród funduszy akcyjnych największą dynamikę wzrostów odnotowały fundusze rynków wschodzących (9,3%) i fundusze rynku europejskiego (7,3%). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 2,5% (5,3 mld USD) do poziomu 215,2 mld USD, przy czym fundusze typowo dłużne zanotowały wzrost aktywów o 2,2%, a gotówkowe o 12,3%. Również fundusze towarowe (commodity ETFs) odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych – o 5,9% (2,1 mld USD) do 37,5 mld USD. Od początku bieżącego roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zwiększyły się o 140,5 mld USD (w tym funduszy z ekspozycją na rynki emerging markets wzrosły o 67,2 mld USD, z ekspozycją na rynek północnoamerykański wzrosły o 45,0 mld USD, a z ekspozycją na rynek europejski o 5,6 mld USD), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 48,2 mld USD, a funduszy towarowych o 11,9 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 63,3% aktywów całego rynku. 1217 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 426 funduszy ETF zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w październiku wzrosła o 30 do 2409. Dostarczycielami tych funduszy jest 130 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 5335 linii notowań na 46 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje ponad 1000 ETF-ów (1048), zaś w Stanach Zjednoczonych blisko 900 (887). Od początku roku utworzono 514 nowych funduszy ETF, zaś 50 zostało wycofanych z parkietów. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 1038 nowych ETF-ów.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 60,7 mld USD, co oznacza wzrost o 19,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu października funkcjonowało także 995 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), aż o 117 więcej niż we wrześniu. Posiadają one 1572 linie notowań na 21 parkietach. Ich providerami jest 50 podmiotów. Na koniec października ulokowano w nich aktywa o wartości 153,6 mld USD – o 6,7 mld USD (4,6%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu października na 50 giełdach notowane były łącznie 3404 instrumenty finansowe typu ETF i ETP (w sumie 6907 linii notowań) aż 160 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły 1392,6 mld USD – to kolejny rekordowy poziom w historii.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.