Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w marcu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie osiągnęła na koniec marca rekordowy poziom 1081,9 mld USD (dotychczasowy rekord – 1035,7 mld USD – został ustanowiony w grudniu 2009 r.).Aktywa funduszy ETF zwiększyły się w minionym miesiącu aż o 80,0 mld USD (najlepszy rezultat w ostatnich kilkunastu miesiącach), zaś w ujęciu procentowym wzrost aktywów wyniósł 8,0% (najwięcej od lipca ubiegłego roku). Od początku 2010 r. aktywa zwyżkowały o 45,8 mld USD, czyli o 4,4% – w tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach wzrósł o 2,7%.

Warto podkreślić, iż według firmy Strategic Insight, na którą powołuje się BlackRock, w ciągu pierwszych dwóch miesięcy 2010 roku napływ netto środków finansowych do funduszy ETF wyniósł 14,1 mld USD, podczas gdy z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych wypłacono w tym samym okresie netto 25,8 mld USD.

W marcu zwiększyły się aktywa ETF-ów w prawie wszystkich regionach świata: w Stanach Zjednoczonych (aż o 57,7 mld USD do 736,3 mld USD), w Europie (o 13,6 mld USD do 233,7 mld USD), w Japonii (o 3,2 mld USD do 27,3 mld USD), w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) (o 2,6 mld USD do 40,6 mld USD) oraz w Kanadzie (o 3,1 mld USD do 32,8 mld USD). Jedynie w Ameryce Łacińskiej aktywa funduszy ETF pozostały na niezmienionym poziomie (9,3 mld USD). Największą dynamikę wzrostu wartości odnotowały w marcu fundusze ETF w Japonii (13,3%) oraz w Kanadzie (10,4%). W I kwartale najszybciej rosły natomiast aktywa funduszy w Kanadzie (14,9%) oraz w Japonii (10,9%).

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu I kwartału 2010 r. w ujęciu globalnym były: iShares (504,1 mld USD – 46,6% rynku, 437 funduszy), State Street Global Advisors (159,4 mld USD – 14,7% rynku, 108 funduszy) oraz Vanguard (104,1 mld USD – 9,6% rynku, 47 funduszy). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 51,2%, 20,1% i 14,1%). W Europie trzy czołowe pozycje zajmują: iShares (85,5 mld USD – 36,6% europejskiego rynku, 172 fundusze), Lyxor Asset Management (46,2 mld USD – 19,8% rynku, 127 funduszy) oraz db x-trackers (38,6 mld USD – 16,5% rynku, 120 funduszy).Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu marca były indeksy MSCI (w 295 takich podmiotach ulokowano 256,2 mld USD) oraz Standard & Poor’s (256,1 mld USD – 262 ETF-y). Kolejne miejsca zajmują: Barclays Capital (97,1 mld USD – 75 ETF-ów) oraz Russell (69,3 mld USD – 59 ETF-ów).

Według danych BlackRock w marcu wzrosły aktywa wszystkich najważniejszych kategorii funduszy ETF. Największy nominalnie wzrost stał się udziałem funduszy akcyjnych (equity ETFs) (aż o 72,5 mld USD do 873,7 mld USD). Aktywa ETF-ów o stałym dochodzie (fixed income ETFs) zwiększyły się o 6,6 mld USD do 178,8 mld USD, a funduszy towarowych (commodity ETFs) o 1,1 mld USD do 26,9 mld USD.

Od początku 2010 r. najszybciej wzrosły aktywa funduszy akcyjnych z ekspozycją na rynek północnoamerykański (o 21,5 mld USD) i funduszy o stałym dochodzie (o 12,0 mld USD). W tym samym okresie zmniejszyły się jedynie aktywa funduszy akcyjnych o z ekspozycją na rynki europejskie (o 3,3 mld USD) oraz funduszy gotówkowych (o 0,2 mld USD).

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 64,6% aktywów całego rynku, zaś 404 fundusze zarządzają środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w marcu wzrosła o 41 do 2131. Dostarczycielami tych funduszy są 123 instytucje finansowe. Fundusze te posiadają 4133 linii notowań na 42 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje 910 ETF-ów, zaś w Stanach Zjednoczonych 814. Od początku roku liczba funduszy ETF zwiększyła się o 193 (9,4%). Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 833 nowych ETF-ów.

Średnia dzienna wartość obrotu ETF-ami sięgnęła w marcu 59,9 mld USD.

Na świecie funkcjonowało w końcu marca także 718 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), czyli aż o 98 więcej niż w lutym. Posiadają one 1025 linii notowań na 18 parkietach. Ich providerami były 42 podmioty. Zarządzają one aktywami o wartości 153,6 mld USD (wzrost o 3,3 mld USD w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Ogółem na świecie w końcu marca na 44 giełdach notowanych było 2849 funduszy typu ETF i instrumentów typu ETP (w sumie 5158 linii notowań) oferowanych przez 147 providerów. Ich łączne aktywa wynosiły 1235,5 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.