Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w maju 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wyniosła w końcu maja 1044,1 mld USD. Aktywa funduszy ETF zmniejszyły się zatem głównie wskutek wyraźnego pogorszenia koniunktury na giełdowych parkietach w minionym miesiącu aż o 69,0 mld USD (to największy spadek od kulminacji bessy w październiku 2008 r.), zaś w ujęciu procentowym spadek aktywów wyniósł 6,2% (najwięcej od lutego 2009 r.). W pierwszych pięciu miesiącach 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował minimalny wzrost (o 8,0 mld USD, czyli o 0,8% – w tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach spadł natomiast o 7,6%).

W maju spadła wartość aktywów funduszy ETF na prawie wszystkich rynkach: w Stanach Zjednoczonych aż o 53,9 mld USD (do 710,1 mld USD), w Europie o 13,6 mld USD (do 220,7 mld USD), w Kanadzie o 2,8 mld USD (do 30,2 mld USD), w Japonii (o 1,3 mld USD do 25,0 mld USD) oraz w Ameryce Łacińskiej (o 0,6 mld USD do 8,5 mld USD). Jedynie w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) aktywa ETF-ów wzrosły o 3,4 mld USD (do 47,8 mld USD). Od początku roku wzrost wartości aktywów funduszy ETF miał miejsce jedynie w Azji (bez Japonii) – o 22,7%, w Kanadzie – o 6,0%, w Japonii – o 1,4% oraz w Stanach Zjednoczonych (ale tylko o 0,7%).

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu maja w ujęciu globalnym były: iShares (481,2 mld USD – 46,1% rynku, 442 fundusze), State Street Global Advisors (149,0 mld USD – 14,3% rynku, 110 funduszy) oraz Vanguard (104,4 mld USD – 10,0% rynku, 47 funduszy). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 50,8%, 19,5% i 14,7%). W Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (81,5 mld USD – 36,9% europejskiego rynku, 173 fundusze), Lyxor Asset Management (42,0 mld USD – 19,0% rynku, 133 fundusze) oraz db x-trackers (34,4 mld USD – 15,6% rynku, 133 fundusze).Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu maja były indeksy MSCI (w 308 takich podmiotach ulokowano 241,0 mld USD) oraz Standard & Poor’s (239,8 mld USD – 272 ETF-y). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (101,4 mld USD – 78 ETF-ów) oraz Russell (68,1 mld USD – 58 ETF-ów).

Według danych BlackRock w maju aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zmniejszyły się aż o 71,3 mld USD do 826,8 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) również spadły, ale tylko o 4,2 mld USD do 182,1 mld USD. Hossa na rynku surowcowym sprawiła natomiast, iż aktywa funduszy towarowych (commodity ETFs) wzrosły o 1,7 mld USD do 31,0 mld USD. Od początku roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zmniejszyły się o 14,8 mld USD (najwięcej – o 13,9 mld USD – funduszy z ekspozycją na rynek europejski), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 15,1 mld USD, a funduszy towarowych o 5,4 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 64,5% aktywów całego rynku, zaś 458 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w maju wzrosła o 29 do 2218. Dostarczycielami tych funduszy jest 131 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 4478 linii notowań na 42 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje 946 ETF-ów, zaś w Stanach Zjednoczonych 836. Od początku roku utworzono już 290 nowych funduszy ETF. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 884 nowych ETF-ów.

W pierwszych pięciu miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 117,1 mld USD, co oznacza wzrost o 132,8% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu maja funkcjonowały także 792 instrumenty finansowe typu ETP (exchange-traded product), czyli o 14 więcej niż w kwietniu. Posiadają one 1135 linii notowań na 18 parkietach. Ich providerami było 45 podmiotów. W maju ich aktywa zwiększyły się zaledwie o 1,1 mld USD, czyli o 0,6%. Na koniec miesiąca zarządzały aktywami o wartości 183,1 mld USD (w 2010 r. wzrosły już w sumie o 32,3 mld USD).

Ogółem na świecie w końcu kwietnia na 44 giełdach notowanych było 3010 funduszy typu ETF i instrumentów typu ETP (w sumie 5613 linii notowań) oferowanych przez 157 providerów. Ich łączne aktywa wynosiły 1227,2 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.