Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w lutym 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie po spadku poniżej biliona dolarów w styczniu, w lutym ponownie przekroczyła ten poziom osiągając wartość 1001,5 mld USD. W ujęciu procentowym wzrost aktywów wyniósł 1,8%, natomiast wartościowo wzrost ten wyniósł 17,5 mld USD. Od początku 2010 r. aktywa zniżkowały jednak o 34,2 mld USD, czyli o 3,3% – w tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach zniżkował o 3,0%.

W lutym zwiększyły się aktywa w Stanach Zjednoczonych (o 13,2 mld USD do 678,6 mld USD), w Europie (o 2,2 mld USD do 220,1 mld USD), w Kanadzie (o 1,3 mld USD do 29,7 mld USD) oraz w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) (o 1,1 mld USD do 38,0 mld USD). Minimalny spadek wartości aktywów ETF-ów miał miejsce w Japonii (o 0,1 mld USD do 24,1 mld USD) i w Ameryce Łacińskiej (o 0,2 mld USD do 9,3 mld USD). Największą dynamikę wzrostu wartości odnotowały fundusze ETF w Kanadzie (4,6%) oraz w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) (3,0%).

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu lutego w ujęciu globalnym były: iShares (471,9 mld USD – 47,1% rynku, 437 funduszy), State Street Global Advisors (144,5 mld USD – 14,4% rynku, 107 funduszy) oraz Vanguard (95,4 mld USD – 9,5% rynku, 47 funduszy). Trzy ww. firmy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 51,8%, 19,6% i 14,0%). W Europie trzy czołowe pozycje zajmują: iShares (87,1 mld USD – 37,1% europejskiego rynku, 172 fundusze), Lyxor Asset Management (44,0 mld USD – 20,0% rynku, 127 funduszy) oraz db x-trackers (35,9 mld USD – 16,3% rynku, 118 funduszy).Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu lutego były indeksy MSCI – w 293 takich podmiotach ulokowano 234,5 mld USD. Kolejne miejsca zajmują: Standard & Poor’s (232,4 mld USD – 259 ETFs), Barclays Capital (93,4 mld USD – 75 ETFs) oraz Russell (65,2 mld USD – 63 ETFs).

Według danych BlackRock w lutym wzrosły aktywa wszystkich najważniejszych kategorii funduszy ETF. Największy nominalnie wzrost stał się udziałem funduszy akcyjnych (equity ETFs) (o 13,9 mld USD do 801,2 mld USD). Aktywa ETF-ów o stałym dochodzie (fixed income ETFs) zwiększyły się o 2,5 mld USD do 172,2 mld USD, a funduszy towarowych (commodity ETFs) o 0,8 mld USD do 25,8 mld USD.

Od początku 2010 r. wyraźnie zmniejszyły się aktywa funduszy akcyjnych (o 40,0 mld USD, w tym z ekspozycją na rynek północnoamerykański o 17,8 mld USD, z ekspozycją na emerging markets o 11,1 mld USD, a z ekspozycją na rynki europejskie o 9,1 mld USD). W tym samym okresie zwiększyły się aktywa funduszy o stałym dochodzie (o 5,2 mld USD), towarowych (o 0,24 mld USD), walutowych (o 0,30 mld USD) i mieszanych (o 0,04 mld USD).

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 65% aktywów całego rynku, zaś 404 fundusze zarządzają środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w lutym wzrosła o 35 do 2090. Dostarczycielami tych funduszy jest 115 instytucji finansowych. Fundusze te posiadają 3 997 linii notowań na 40 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje 901 ETF-ów, zaś w Stanach Zjednoczonych 807. Od początku roku liczba funduszy ETF zwiększyła się o 143 (7,3%). Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 840 nowych ETF-ów.

Średnia dzienna wartość obrotu ETF-ami sięgnęła w lutym 74,1 mld USD, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednim rokiem o 47,3%.

Na świecie funkcjonowało w końcu grudnia także 629 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product) (o dziewięć więcej niż w styczniu) notowanych na 19 parkietach, których providerami było 40 podmiotów. Zarządzają one aktywami o wartości 150,3 mld USD (wzrost o 1,5 mld USD, czyli o 1,0% w stosunku do poprzedniego miesiąca).

Ogółem na świecie w końcu lutego na 43 giełdach notowanych było 2719 funduszy typu ETF i instrumentów typu ETP (w sumie 4918 linii notowań) oferowanych przez 139 podmiotów. Ich łączne aktywa wynosiły 1151,9 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.