Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w lipcu 2010 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie wyniosła w końcu lipca 1095,2 mld USD. Dzięki poprawie koniunktury na światowych parkietach aktywa funduszy ETF wzrosły zatem w minionym miesiącu o 69,3 mld USD – to drugi najlepszy wynik w tym roku (wyższy wzrost rynek ETF-ów zanotował tylko w marcu – o 80,0 mld USD). W ujęciu procentowym aktywa exchange-traded funds na świecie zwiększyły się o 6,8%. W pierwszych siedmiu miesiącach 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował wzrost o 5,7% (59,2 mld USD). W tym samym okresie indeks MSCI World wyrażony w dolarach zniżkował o 3,7%.

Lipiec okazał się niezwykle udany przede wszystkim dla rynku ETF-ów w Stanach Zjednoczonych (wartość aktywów tamtejszych funduszy ETF wzrosła o 48,1 mld USD do 741,3 mld USD) oraz w Europie (wzrost aktywów o 18,3 mld USD do 236,3 mld USD). W pozostałych regionach świata odnotowano tylko nieznaczne wzrosty wartości aktywów funduszy ETF: w Kanadzie o 2,1 mld USD (do 32,5 mld USD), w Ameryce Łacińskiej o 1,6 mld USD (do 10,0 mld USD), zaś w Japonii o 0,4 mld USD (do 25,8. mld USD). Tylko w krajach Azji i Pacyfiku (bez Japonii) aktywa ETF-ów zmniejszyły się – o 1,3 mld USD do 47,4 mld USD. Od początku 2010 roku najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały rynku funduszy ETF w Azji (bez Japonii) – o 21,7% i w Kanadzie – o 13,9%. W Stanach Zjednoczonych tegoroczny wzrost wyniósł 5,1%, w Japonii 4,9%, w Europie o 4,2%, a w Ameryce Łacińskiej 2,1%.

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu lipca w ujęciu globalnym były: iShares (506,8 mld USD – 46,3% rynku, 453 fundusze), State Street Global Advisors (153,3 mld USD – 14,0% rynku, 110 funduszy) oraz Vanguard (113,1 mld USD – 10,3% rynku, 47 funduszy). Trzej ww. providerzy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (z udziałami odpowiednio 51,1%, 19,1% i 15,2%). W Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (85,4 mld USD – 36,1% europejskiego rynku, 173 fundusze), Lyxor Asset Management (45,1 mld USD – 19,1% rynku, 125 funduszy) oraz db x-trackers (38,4 mld USD – 16,3% rynku, 135 funduszy).

W lipcu napływ netto kapitału do europejskich funduszy ETF wyniósł 2,4 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (1,2 mld USD), Credit Suisse Asset Management (0,3 mld USD) i ETFlab Investment (0,2 mld USD). Od początku roku fundusze ETF w Europie pozyskały 24,2 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 5,5 mld USD, fundusze Lyxor 3,3 mld USD, a fundusze Source Markets 3,2 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu lipca były indeksy MSCI (w 323 takich podmiotach ulokowano 263,9 mld USD) oraz Standard & Poor’s (244,3 mld USD – 277 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (110,3 mld USD – 78 ETF-ów) oraz Russell (67,9 mld USD – 60 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zwiększyły się w lipcu o 59,7 mld USD (+7,5%) do 859,7 mld USD. Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 10,7 mld USD (+5,6%) przekraczając po raz pierwszy w historii poziom 200 mld USD (200,6 mld USD). Jedynie fundusze towarowe (commodity ETFs) odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych (o 1,3 mld USD do 30,6 mld USD). Od początku bieżącego roku aktywa funduszy z ekspozycją na rynek akcji zwiększyły się o 18,1 mld USD (w tym funduszy z ekspozycją na rynki emerging markets wzrosły o 20,9 mld USD, z ekspozycją na rynek północnoamerykański wzrosły o 4,3 mld USD, a z ekspozycją na rynek europejski spadły o 10,0 mld USD), aktywa funduszy dłużnych wzrosły o 33,6 mld USD, a funduszy towarowych o 5,0 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 63,9% aktywów całego rynku, zaś 1187 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 457 funduszy zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w lipcu wzrosła o 30 do 2282. Dostarczycielami tych funduszy są 124 instytucje finansowe. Fundusze te posiadają 4872 linii notowań na 42 giełdach na całym świecie. W Europie funkcjonuje 969 ETF-ów, zaś w Stanach Zjednoczonych 866. Od początku roku utworzono już 368 nowych funduszy ETF, zaś 33 zostały wycofane z parkietów. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie blisko tysiąca (979) nowych ETF-ów.

W pierwszych siedmiu miesiącach 2010 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa wyniosła 66,4 mld USD, co oznacza wzrost o 30,9% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na świecie w końcu lipca funkcjonowało także 849 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), czyli o 26 więcej niż w czerwcu. Posiadają one 1415 linii notowań na 20 parkietach. Ich providerami jest 47 podmiotów. Na koniec lipca ulokowano w nich aktywa o wartości 128,6 mld USD – o 4,0 mld USD (3,0%) mniej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu lipca na 45 giełdach notowanych było łącznie 3131 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 6287 linii notowań) oferowanych przez 150 providerów. Ich łączne aktywa wynosiły 1223,7 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.