Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w grudniu i w całym 2009 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie w końcu grudnia 2009 r. osiągnęła rekordowy poziom 1 032,3 mld USD, przekraczając po raz pierwszy w historii poziom biliona dolarów. W porównaniu z listopadem aktywa ETF-ów zwiększyły się o 50,0 mld USD (5,1%). W całym 2009 roku aktywa funduszy ETF zwiększyły się o 321,4 mld USD (45,2%), czyli o ponad 18 pkt. proc. więcej niż – w analogicznym okresie – wzrósł indeks MSCI World (w USD) (27,0%). Wartość aktywów ETF na największym rynku – w Stanach Zjednoczonych – wzrosła o 40 mld USD do rekordowego poziomu 705,5 mld USD (w całym ubiegłym roku wzrosły o 41,9%). Również w Europie aktywa funduszy ETF wyznaczyły nowy rekordowy poziom 223,5 mld USD (o 3,0% więcej niż w listopadzie i o 56,8% więcej niż w końcu 2008 r.).

Największymi dostawcami funduszy ETF w końcu grudnia były w ujęciu globalnym: iShares (488,9 mld USD – 47,4% rynku, 413 funduszy), State Street Global Advisors (161,0 mld USD – 15,6% rynku, 107 funduszy) oraz Vanguard (92,0 mld USD – 8,9% rynku, 47 funduszy). Trzy ww. firmy są także liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie trzy czołowe pozycje zajmują iShares (38,4% rynku pod względem wartości zarządzanych aktywów), Lyxor Asset Management (20,4%) oraz db x-trackers (16,6%).

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie są indeksy Standard & Poor’s – w końcu 2009 roku w 233 takich podmiotach ulokowano 249,2 mld USD (awans z pozycji drugiej). Kolejne miejsca zajmują MSCI (243,8 mld USD – 268 ETFs) – spadek z pozycji pierwszej oraz Barclays Capital (87,5 mld USD – 70 ETFs).

Największy udział w rynku w końcu 2009 r. posiadały fundusze akcyjne (81,5% – 841,2 mld USD), wśród których dominowały fundusze z ekspozycją na rynek północnoamerykański (423,3 mld USD). Fundusze o stałym dochodzie miały 16,2% rynku exchange-traded funds (167,0 mld USD), zaś fundusze towarowe 2,1% rynku (22,2 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie w końcu ubiegłego roku wyniosła 1939. Fundusze te posiadają 3 775 linii notowań na 40 giełdach na całym świecie (w 2009 roku liczba giełd, na których notowane są te instrumenty spadła o trzy). Niewielką przewagą – jeśli chodzi o liczbę funduszy ETF – utrzymuje Europa, gdzie notowanych jest 821 podmiotów, podczas gdy w Stanach Zjednoczonych funkcjonują 772 fundusze. W minionych 12 miesiącach liczba funduszy ETF zwiększyła się o 348 (21,9%) – w tym czasie utworzono 423 nowe ETF i zlikwidowano 80. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 817 nowych ETF-ów.

Średnia dzienna wartość obrotu ETF-ami w 2009 r. wyniosła 50,3 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu z poprzednim rokiem o 37,6%.

Na świecie funkcjonowało w końcu grudnia także 619 funduszy typu ETP (exchange-traded products). W minionym miesiącu ich liczba wzrosła o 18, a od początku roku o 106. Zarządzają one aktywami o wartości 154,2 mld USD – blisko trzykrotnie większymi (wzrost o 178,3%) niż rok wcześniej.

Łącznie liczba funduszy ETF i ETP wynosiła w końcu grudnia 2558 (4687 linii notowań), zaś aktywa sięgnęły poziomu 1186,5 mld USD. Fundusze te są notowane na 43 giełdach papierów wartościowych, zaś ich dostarczycielami są 132 instytucje finansowe.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.