Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF w grudniu 2010 roku – dane wstępne

Koniec 2010 roku okazał się bardzo udany dla globalnego rynku exchange-traded funds. Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie zwiększyła się w grudniu aż o 80,3 mld USD (6,5%) do rekordowego poziomu 1311,3 mld USD. Wynik ten – w ujęciu wartościowym – to drugi najlepszy rezultat minionego roku (wyższy przyrost aktywów zanotowano jedynie we wrześniu). W całym 2010 r. rynek ETF-ów na świecie odnotował wzrost o 26,6% (275,2 mld USD), podczas gdy wyrażony w dolarach indeks MSCI World tym samym okresie wzrósł jedynie o 9,6%.

Grudzień przyniósł wzrost wartości aktywów funduszy ETF we wszystkich regionach świata za wyjątkiem Ameryki Łacińskiej. W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła aż o 52,3 mld USD (6,2%) do rekordowego poziomu 891,0 mld USD. W Europie dynamika wzrostu aktywów była jeszcze większa (8,5%) – na koniec grudnia aktywa funduszy ETF na Starym Kontynencie wynosiły 284,0 mld USD – o 22,2 mld USD więcej niż miesiąc wcześniej. Wzrosty wartości aktywów funduszy ETF miały miejsce także w Azji (bez Japonii) (o 0,8 mld USD do 53,3 mld USD), Japonii (o 2,2 mld USD do 32,2 mld USD), Kanadzie (o 1,8 mld USD do 38,4 mld USD) oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (o 0,2 mld USD do 2,3 mld USD). Nieznaczny spadek aktywów odnotowano tylko w Ameryce Łacińskiej (o 0,2 mld USD do 10,1 mld USD). W całym 2010 roku najwyższą dynamikę wzrostu wartości aktywów odnotowały rynki funduszy ETF w Azji (bez Japonii) – o 36,8%, w Kanadzie – o 34,6% oraz na Bliskim Wschodzie i w Afryce – o 31,6%. Najwolniej rosła w 2010 roku wartość aktywów funduszy ETF w Ameryce Łacińskiej – zaledwie o 2,7%.

Fundusze ETF oferuje obecnie na świecie na 46 giełdach 136 instytucji finansowych (w 2010 roku przybyło 31 nowych podmiotów, zaś trzy zrezygnowały z tego rodzaju działalności); 40 firm planuje wprowadzenie na giełdowe parkiety pierwszych ETF-ów. Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu 2010 r. w ujęciu globalnym były: iShares (578,6 mld USD – 44,1% rynku, 473 fundusze), State Street Global Advisors (190,7 mld USD – 14,5% rynku, 113 funduszy) oraz Vanguard (148,5 mld USD – 11,3% rynku, 65 funduszy). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (101,8 mld USD – 35,8% europejskiego rynku, 181 funduszy), Lyxor Asset Management (52,4 mld USD – 18,4% rynku, 154 fundusze) oraz db x-trackers (47,9 mld USD – 16,9% rynku, 152 fundusze). Ogółem w Europie 39 providerów oferuje fundusze ETF; instrumenty te notowane są na 22 europejskich giełdach papierów wartościowych.

W grudniu napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP wyniósł aż 23,9 mld USD. Zdecydowanie najwięcej kapitału – 22,5 mld USD – trafiło do produktów akcyjnych, z czego 20,4 mld USD zasiliło fundusze ETF i instrumenty typu ETP naśladujące zachowanie indeksów rynków rozwiniętych. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął 4,5 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y Lyxor Asset Management (1,8 mld USD) oraz iShares (1,3 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y Source Markets (-0,7 mld USD). W całym 2010 roku fundusze ETF w Europie pozyskały 45,7 mld USD nowego kapitału netto, w tym fundusze iShares przyciągnęły 13,3 mld USD, fundusze db x-trackers 8,0 mld USD, a fundusze Lyxor 6,8 mld USD.

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu grudnia były indeksy MSCI (w 389 ETF-ach ulokowano 337,8 mld USD) oraz Standard & Poor’s (301,1 mld USD – 315 ETF-ów). Kolejne miejsca zajmowały Barclays Capital (111,2 mld USD – 84 ETF-y) oraz Russell (80,5 mld USD – 70 ETF-ów). W całym 2010 r. największy przyrost aktywów odnotowały ETF-y replikujące indeksy MSCI (+94,1 mld USD), S&P (+51,9 mld USD), Barclays Capital (+23,7 mld USD) oraz Russell (+14,5 mld USD).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.