Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – styczeń 2010 r.

Według opublikowanych przez firmę BlackRock ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu stycznia, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zmniejszyła się w pierwszym miesiącu 2010 r. o 51,7 mld USD (-5,0%) do 984,0 mld USD, czyli do poziomu zbliżonego do listopada ubiegłego roku (982,3 mld USD). Był to pierwszy spadek wartości aktywów od lutego 2009 r., spowodowany głównie wyraźnym pogorszeniem się koniunktury giełdowej na światowych parkietach (indeks MSCI World obniżył się w styczniu o 4,2%).

Spadek wartości zarządzanych aktywów zanotowały dwie z trzech głównych grup funduszy typu ETF. Największy odnotowały fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zmniejszyły się aż o 53,9 mld USD (-6,4%) do 787,3 mld USD. W styczniu obniżyły się – choć w znacznie mniejszej skali – także aktywa funduszy towarowych (commodity ETFs) – o 0,6 mld USD (-2,3%) do 25,0 mld USD. Jedyną kategorią funduszy ETF, która cieszyła się przyrostem wartości zgromadzonych środków finansowych były fundusze o stałym dochodzie (fixed income ETFs), które zanotowały wzrost o 2,7 mld USD (1,6%). W końcu stycznia 80,0% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji, 17,2% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 2,5% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (pozostałe 0,3% aktywów to środki zgromadzone przez fundusze walutowe, mieszane i alternatywne).

Biorąc pod uwagę ekspozycję geograficzną akcyjnych funduszy ETF, w styczniu największy spadek wartości aktywów odnotowały fundusze ETF lokujące środki finansowe na rynkach Ameryki Północnej (-33,3 mld USD, -7,9%) – obecnie zarządzają sumą 390,0 mld USD (39,6% globalnego rynku). W znaczącym stopniu zmniejszyły się także aktywa akcyjnych ETF posiadających ekspozycję na rynki wschodzące (-9,3 mld USD, -5,7%) – ich obecne aktywa wynoszą 153,5 mld USD (15,6% światowego rynku) oraz akcyjne ETF lokujące aktywa na Starym Kontynencie (-8,4 mld USD, -7,3%) – ich obecne aktywa wynoszą 106,4 mld USD (10,8% globalnego rynku). Największy wzrost udziału w rynku w styczniu stał się udziałem dłużnych funduszy ETF (+1,2 pkt. proc.), najwięcej straciły natomiast fundusze akcyjne inwestujące na rynkach Ameryki Północnej (-1,2 pkt. proc.).

Największym rynkiem funduszy ETF są Stany Zjednoczone – wartość aktywów pochodzących stamtąd funduszy wyniosła w końcu stycznia 665,4 mld USD. W Europie największymi rynkami są: Niemcy (89,7 mld USD), Francja (51,3 mld USD), Wielka Brytania (46,7 mld USD) i Szwajcaria (22,0 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku są Japonia (24,2 mld USD) i Hongkong (20,1 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu stycznia 65% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds (637,6 mld USD). Największe fundusze to: SPDR S&P 500 (67,37 mld USD), iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (35,42 mld USD), iShares MSCI EAFE Index Fund (33,80 mld USD) i iShares S&P 500 Index Fund (21,05 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie przekroczyła po raz pierwszy w historii poziom 2 tysięcy i wyniosła 2055. Miały one w sumie 3941 linii notowań na 40 giełdach papierów wartościowych. W styczniu liczba funduszy ETF wzrosła o 108 (5,5%). W Europie notowanych jest 896 funduszy ETF, natomiast w Stanach Zjednoczonych 791. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1601) – w tym 512 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 435 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 314 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (308). W planach providerów jest obecnie wprowadzenie na rynki giełdowe 811 nowych funduszy.

Według informacji zebranych przez BlackRock w końcu stycznia na świecie funkcjonowało również 620 instrumentów typu exchange-traded products (ETPs), czyli o 2 więcej niż w grudniu, o łącznych aktywach w wysokości 148,8 mld USD (spadek o 2,0 mld USD). Instrumenty te były oferowane przez 38 instytucji finansowych i notowane na 19 giełdach.

Całkowita liczba funduszy ETF i ETP w skali globalnej wyniosła w końcu stycznia 2675. Były one notowane na 43 parkietach i posiadały 4852 linie notowań. Ich łączne aktywa wyniosły 1132,8 mld USD. Dostarczycielami tych instrumentów finansowych było 137 instytucji.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.