Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – październik 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu października, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds wzrosła w październiku o 58,1 mld USD (4,9%) do rekordowego poziomu 1239,4 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów wzrosły o blisko 20 procent (19,6%), czyli o 203,4 mld USD. Według danych Strategic Insight, na które powołuje się BlackRock, podczas pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +118,5 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 194,6 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu października 79,2% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (982,0 mld USD), w tym najwięcej w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański (37,8% – 468,3 mld USD), w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets (18,6% – 230,4 mld USD) oraz w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski (9,7% – 120,3 mld USD); pozostałe środki zostały ulokowane w ETF-ach z ekspozycją na rynek Azji i Pacyfiku (75,7 mld USD), rynek globalny (bez USA) (61,3 mld USD) oraz rynek globalny (26,0 mld USD). 17,4% aktywów w końcu października stanowiły środki finansowe ulokowane w funduszach ETF z ekspozycją na rynek instrumentów dłużnych (215,5 mld USD), zaś 3,0% aktywów zostało ulokowanych w ETF-ach posiadających ekspozycję na rynek surowców i towarów (37,5 mld USD). Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

ETF-y są notowane na giełdach w 40 krajach świata – w 20 państwach europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania), 12 azjatyckich (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile) i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce (RPA). Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu października były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 830,9 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (110,5 mld USD), Wielka Brytania (62,3 mld USD), Francja (58,6 mld USD) i Szwajcaria (34,5 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (30,5 mld USD), Hongkong (26,7 mld USD) i Chiny (13,4 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu października 63,3% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 80,6 mld USD. Na drugim miejscu znajduje się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (48,0 mld USD), na trzecim Vanguard Emerging Markets (40,5 mld USD), a na czwartym iShares MSCI EAFE Index Fund (36,2 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: PowerShares QQQ Trust (23,2 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (23,1 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,7 mld USD). Wszystkie ww. ETF-y są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W Europie największymi aktywami zarządza Lyxor Euro STOXX 50 (7,5 mld USD), w Kanadzie iShares S&P /TSX 60 Index Fund (11,1 mld USD), a w Japonii TOPIX ETF (9,6 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+21,1 mld USD) i iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (+8,8 mld USD), a najbardziej spadły SPDR S&P 500 (-5,1 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu października na świecie funkcjonowało 2409 funduszy ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1865) – w tym 579 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 486 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 420 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (366), zaś trzecią fundusze towarowe (115).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.