Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – marzec 2011 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu I kwartału 2011 r. wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds wyniosła w końcu marca 1 399,4 mld USD. W I kwartale 2011 r. aktywa ETF-ów w skali globalnej zwiększyły się o 88,1 mld USD (6,7%).

W końcu marca 80,3% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (1 124,3 mld USD), w tym najwięcej w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański (40,9% – 573,0 mld USD), w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets (16,9% – 236,2 mld USD) oraz w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski (9,6% – 135,0 mld USD); pozostałe środki zostały ulokowane w ETF-ach z ekspozycją na rynek Azji i Pacyfiku (81,7 mld USD), rynek globalny (bez USA) (69,5 mld USD) oraz rynek globalny (28,9 mld USD). 15,5% aktywów w końcu marca stanowiły środki finansowe ulokowane w funduszach ETF z ekspozycją na rynek instrumentów o stałym dochodzie (dłużnych i pieniężnych) (218,4 mld USD), zaś 3,7% aktywów zostało ulokowanych w ETF-ach posiadających ekspozycję na rynek surowców i towarów (51,1 mld USD). Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez alternatywne, walutowe i mieszane i ETF-y.

ETF-y są notowane na 48 giełdach w 40 krajach świata – w 20 państwach europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania), 12 azjatyckich (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile) i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce (RPA). W I kwartale 2011 r. pierwsze ETF-y pojawiły się na Burgundy (alternatywna platforma obrotu skoncentrowana na obrocie papierami wartościowymi w krajach skandynawskich) i Nagoya Stock Exchange. Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu lutego były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam tytułów uczestnictwa exchange-traded funds wyniosła w końcu marca 950,0 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (119,2 mld USD), Wielka Brytania (72,6 mld USD), Francja (63,3 mld USD) i Szwajcaria (43,1 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (29,6 mld USD) i Hongkong (27,5 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu marca 62,0% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem był SPDR S&P 500, który zarządzał aktywami o wartości 89,9 mld USD. Na kolejnych pozycjach plasowały się: Vanguard Emerging Markets (47,2 mld USD), iShares MSCI EAFE Index Fund (39,1 mld USD) oraz iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (38,8 mld USD). Największym na świecie dłużnym funduszem ETF był iShares Barclays TIPS Bond Fund – jego aktywa wynosiły w końcu I kwartału 19,9 mld USD. Wszystkie ww. ETF-y są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych.

W Europie największymi aktywami zarządza iShares S&P 500 (9,3 mld USD). Największym funduszem w Kanadzie jest iShares S&P /TSX 60 Index Fund (13,5 mld USD), a w Japonii TOPIX ETF (7,9 mld USD). Od początku 2011 roku najbardziej wzrosły aktywa Energy Select Sector SPDR Fund (+2,7 mld USD), natomiast w największym stopniu zmniejszyły się aktywa iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (o 8,7 mld USD). Największy napływ kapitału w w I kwartale w Europie zanotował iShares DAX (DE) (2,1 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu marca 2011 r. na świecie funkcjonowało 2605 funduszy ETF. Najwięcej z nich to akcyjne ETF-y (1965) – w tym 609 posiada ekspozycję na rynki akcji w Ameryce Północnej, 489 replikuje zachowanie indeksów europejskich rynków akcji, a 465 odwzorowuje indeksy akcji na rynkach wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (412), zaś trzecią fundusze towarowe (149). W Europie notowane były 1122 ETF-y (jako tzw. primary listings), w Stanach Zjednoczonych 949 ETF-ów, a w rejonie Azji i Pacyfiku (bez Japonii) 224 ETF-y.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.