Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – maj 2011 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych informacji o rynku funduszy ETF na świecie w końcu maja 2011 r. wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds wyniosła w końcu tego miesiąca 1 446,6 mld USD. Od początku 2011 r. aktywa ETF-ów w skali globalnej zwiększyły się o 135,3 mld USD (10,3%).

W końcu maja 80,0% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (1 157,8 mld USD), w tym najwięcej w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański (40,6% – 587,3 mld USD), w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets (16,7% – 241,8 mld USD) oraz w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski (9,8% – 142,2 mld USD); pozostałe środki zostały ulokowane w ETF-ach z ekspozycją na rynek Azji i Pacyfiku (83,4 mld USD), rynek globalny (bez USA) (73,7 mld USD) oraz rynek globalny (29,4 mld USD). Drugą pod względem popularności kategorią ETF-ów są fundusze dające ekspozycję na rynki instrumentów o stałym dochodzie (dłużnych i pieniężnych) – w końcu maja ulokowano w nich 228,5 mld USD, co stanowiło 15,8% aktywów globalnego rynku ETF-ów. 3,8% aktywów (54,3 mld USD) trafiło dotychczas do ETF-ów posiadających ekspozycję na rynek surowców i towarów. Zdecydowanie najmniej kapitału zostało dotąd zainwestowane w alternatywne, walutowe i mieszane i ETF-y (łącznie jedynie 6,0 mld USD).

ETF-y są notowane na 49 giełdach w 41 krajach świata – w 20 państwach europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania), 12 azjatyckich (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk) oraz w dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile), w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) i w Afryce (RPA i Botswana). Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu maja były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam tytułów uczestnictwa exchange-traded funds wyniosła 984,0 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (122,5 mld USD), Wielka Brytania (75,5 mld USD), Francja (63,9 mld USD) i Szwajcaria (46,3 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (29,8 mld USD) i Hongkong (28,2 mld USD).

Zdecydowanie największym funduszem ETF w końcu maja był SPDR S&P 500, który zarządzał aktywami o wartości 89,2 mld USD. Na kolejnych pozycjach plasowały się: Vanguard MSCI Emerging Markets ETF (48,7 mld USD), iShares MSCI EAFE Index Fund (40,8 mld USD) oraz iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (40,2 mld USD). Największym na świecie dłużnym funduszem ETF był iShares Barclays TIPS Bond Fund – jego aktywa wynosiły w końcu maja 20,5 mld USD. Wszystkie ww. ETF-y są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W Europie największymi aktywami zarządza iShares DAX (DE) (10,7 mld USD), największym funduszem w Kanadzie jest iShares S&P /TSX 60 Index Fund (11,7 mld USD), natomiast w Japonii NIKKEI 225 ETF oraz TOPIX ETF (oba po 6,9 mld USD). Od początku 2011 roku najbardziej wzrosły aktywa (w ujęciu globalnym) funduszu iShares DAX (DE) (+4,8 mld USD), natomiast w największym stopniu zmniejszyły się aktywa iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (o 7,3 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu maja 2011 r. na świecie funkcjonowało 2747 funduszy ETF. Najwięcej z nich to akcyjne ETF-y (2064) – w tym 638 posiada ekspozycję na rynki akcji w Ameryce Północnej, 507 odwzorowuje indeksy akcji na rynkach wschodzących, a 493 replikują zachowanie indeksów europejskich rynków akcji. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (437), zaś trzecią fundusze towarowe (162). W Europie notowane są 1154 ETF-y, w Stanach Zjednoczonych 1008 ETF-ów, a w rejonie Azji i Pacyfiku (bez Japonii) 259 ETF-ów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.