Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – luty 2010 r.

Według opublikowanych przez firmę BlackRock ostatecznych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu lutego, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zwiększyła się w lutym o 17,9 mld USD (1,8%) do 1001,9 mld USD. Po miesięcznej przerwie wartość środków finansowych ulokowanych w tych instrumentach finansowych ponownie przekroczyła poziom biliona dolarów, za co przede wszystkim odpowiadała poprawa sytuacji na rynkach akcji.

Wzrost wartości zarządzanych aktywów zanotowały wszystkie główne grupy funduszy typu ETF. Największy odnotowały fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zwiększyły się o 14,3 mld USD (1,8%) do 801,6 mld USD. Przyrost wartości zgromadzonych środków finansowych – choć w znacznie mniejszej skali – stał się udziałem także funduszy o stałym dochodzie (fixed income ETFs) (wzrost o 2,5 mld USD – 1,5% – do 172,2 mld USD) oraz funduszy towarowych (commodity ETFs) (wzrost o 0,8 mld USD – 3,2% – do 25,8 mld USD). Według danych BlackRock w końcu lutego 80,0% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji, 17,2% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 2,6% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez ETF-y walutowe, mieszane i alternatywne).

Analiza wewnętrznej struktury akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano dotychczas w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (405,5 mld USD), emerging markets (152,1 mld USD) i Europy (105,6 mld USD). W lutym zwiększyły się aktywa jedynie funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki Ameryki Północnej (+15,5 mld USD), podmiotów inwestujących na rynkach Azji i Pacyfiku (+1,2 mld USD) oraz funduszy globalnych inwestycji (+0,3 mld USD). Pozostałe kategorie odnotowały minimalny spadek wartości aktywów pod zarządzaniem: fundusze emerging markets o 1,4 mld USD, fundusze europejskie o 0,8 mld USD, a fundusze globalne (bez USA) o 0,5 mld USD. W przypadku funduszy fixed income wszystkie podmioty poza funduszami gotówkowymi odnotowały w lutym wzrost aktywów o 2,45 mld USD, a fundusze gotówkowe (rynku pieniężnego) o 0,12 mld USD.

Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu lutego były Stany Zjednoczone – wartość aktywów pochodzących stamtąd funduszy wyniosła w końcu stycznia 678,6 mld USD. W Europie największymi rynkami są: Niemcy (90,3 mld USD), Francja (52,0 mld USD), Wielka Brytania (46,6 mld USD) i Szwajcaria (23,2 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku są Japonia (24,1 mld USD) i Hongkong (20,8 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu lutego 64,7% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest nadal SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 70,1 mld USD. Na drugie miejsce awansował (z trzeciego) iShares MSCI EAFE Index Fund (33,2 mld USD), zaś na trzecie z drugiego spadł iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (32,8 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: iShares S&P 500 Index Fund (21,8 mld USD), Vanguard Emerging Markets (20,4 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,1 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w lutym o 36 i wyniosła 2091. Miały one w sumie 3998 linii notowań na 40 giełdach papierów wartościowych. W Europie notowanych jest 901 funduszy ETF, natomiast w Stanach Zjednoczonych 807. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1631) – w tym 525 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 438 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 326 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (311). W planach providerów jest obecnie wprowadzenie na rynki giełdowe 838 nowych funduszy ETF.

Według informacji zebranych przez BlackRock w końcu lutego na świecie funkcjonowało również 630 instrumentów typu exchange-traded products (ETPs), czyli o 10 więcej niż w styczniu, o łącznych aktywach w wysokości 150,3 mld USD (wzrost o 1,5 mld USD – 1,0%). Instrumenty te były oferowane przez 40 instytucji finansowych i notowane na 18 giełdach.

Całkowita liczba funduszy ETF i ETP w skali globalnej wyniosła w końcu stycznia 2721. Były one notowane na 43 parkietach i posiadały 4919 linii notowań. Ich łączne aktywa wyniosły 1152,2 mld USD. Dostarczycielami tych instrumentów finansowych było 139 instytucji finansowych.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.