Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – listopad 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu listopada 2010 r., wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zmalała w listopadzie o 8,4 mld USD (-0,7%) do 1231,0 mld USD. W ciągu 11 miesięcy 2010 roku aktywa ETF-ów wzrosły o blisko 200 mld USD (194,9 mld USD), czyli o 18,8%. Według danych firmy analitycznej Strategic Insight, cytowanych przez BlackRock, podczas pierwszych dziecięciu miesięcy 2010 roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +140,3 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 139,7 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu listopada 79,3% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (975,8 mld USD), w tym najwięcej w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański (39,0% – 480,3 mld USD), w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets (18,3% – 225,9 mld USD) oraz w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski (9,0% – 110,5 mld USD); pozostałe środki zostały ulokowane w ETF-ach z ekspozycją na rynek Azji i Pacyfiku (76,4 mld USD), rynek globalny (bez USA) (59,5 mld USD) oraz rynek globalny (23,3 mld USD). 17,0% aktywów w końcu listopada stanowiły środki finansowe ulokowane w funduszach ETF z ekspozycją na rynek instrumentów dłużnych (209,0 mld USD), zaś 3,4% aktywów zostało ulokowanych w ETF-ach posiadających ekspozycję na rynek surowców i towarów (41,8 mld USD). Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

ETF-y są notowane na giełdach w 40 krajach świata – w 20 państwach europejskich (Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rosja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja i Wielka Brytania), 12 azjatyckich (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny, Hongkong, Indie, Indonezja, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa, Tajwan i Tajlandia), trzech w Ameryce Północnej (USA, Kanada, Meksyk), dwóch w Ameryce Południowej (Brazylia i Chile) i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce (RPA). Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu listopada były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam tytułów uczestnictwa exchange-traded funds wyniosiła 838,7 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (102,9 mld USD), Wielka Brytania (61,3 mld USD), Francja (54,8 mld USD) i Szwajcaria (34,8 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (30,0 mld USD), Hongkong (26,5 mld USD) i Chiny (10,5 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu października 63,2% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 79,0 mld USD. Na drugim miejscu znajduje się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (46,5 mld USD), na trzecim Vanguard Emerging Markets (41,4 mld USD), a na czwartym iShares MSCI EAFE Index Fund (34,8 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: iShares S&P 500 Index Fund (23,2 mld USD), PowerShares QQQ Trust (22,6 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,2 mld USD). Wszystkie ww. ETF-y są notowane na giełdach w Stanach Zjednoczonych. W Europie największymi aktywami zarządza Lyxor Euro STOXX 50 (7,5 mld USD), w Kanadzie iShares S&P /TSX 60 Index Fund (10,9 mld USD), a w Japonii TOPIX ETF (8,5 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+22,0 mld USD) i iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (+7,3 mld USD), a najbardziej spadły aktywa SPDR S&P 500 (-6,7 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu listopada na świecie funkcjonowały 2422 fundusze ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1864) – w tym 577 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 488 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 423 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (366), zaś trzecią fundusze towarowe (128).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.