Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – lipiec 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu lipca, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds wzrosła w lipcu o 69,3 mld USD (6,8%) do 1095,2 mld USD. Od początku 2010 roku aktywa ETF-ów wzrosły o 59,1 mld USD (5,7%). Według danych Strategic Insight podczas pierwszych sześciu miesięcy bieżącego roku napływ netto środków finansowych do ETF-ów na świecie wyniósł +71,3 mld USD. W tym samym okresie z tradycyjnych funduszy inwestycyjnych (bez ETF-ów) wypłacono netto 283,3 mld USD.

Według danych BlackRock w końcu lipca 78,5% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji, w tym 39,0% w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański, 16,8% w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets oraz 9,6% w funduszach posiadających ekspozycję na rynek europejski. 18,3% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 2,8% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF-ach. Pozostałe 0,4% aktywów to środki zgromadzone przez walutowe, mieszane i alternatywne ETF-y.

Analiza struktury rynku akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano w końcu lipca w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (427,6 mld USD), emerging markets (184,1 mld USD) i Europy (104,7 mld USD). Wśród tej grupy funduszy najbardziej w lipcu zwiększyły się aktywa funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki Ameryki Północnej (23,4 mld USD). W przypadku funduszy emerging markets wzrost ten wyniósł 15,0 mld USD, a w funduszach rynku europejskiego 10,6 mld USD. Aktywa funduszy fixed income (bez gotówkowych) zwiększyły się w lipcu o 10,6 mld USD do 194,1 mld USD.

ETF-y są notowane na giełdach w 37 krajach świata – w 17 państwach europejskich, 12 azjatyckich, trzech w Ameryce Północnej, dwóch w Ameryce Południowej i w regionie Pacyfiku (Australia i Nowa Zelandia) oraz jednym w Afryce. Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu lipca były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 741,3 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (93,2 mld USD), Wielka Brytania (54,2 mld USD), Francja (53,5 mld USD) i Szwajcaria (28,3 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (25,8 mld USD), Hongkong (23,8 mld USD) i Chiny (9,7 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu lipca 63,9% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 72,0 mld USD, choć od początku roku jego aktywa zmniejszyły się aż o 13,7 mld USD. Na drugim miejscu znalazł się iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (39,0 mld USD), a na trzecim iShares MSCI EAFE Index Fund (33,6 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: Vanguard Emerging Markets (29,1 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (21,9 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,5 mld USD). Od początku 2010 roku najbardziej wzrosły aktywa Vanguard Emerging Markets (+9,7 mld USD) i iShares Barclays Short Treasury Bond Fund (+2,3 mld USD).

Według danych BlackRock w końcu lipca na świecie funkcjonowały 2282 fundusze ETF. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1766) – w tym 560 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 462 replikują zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 382 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne i rynku pieniężnego (349), zaś trzecią fundusze towarowe (108).

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.