Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF – kwiecień 2010 r.

Według opublikowanych przez BlackRock finalnych danych o rynku funduszy ETF na świecie w końcu kwietnia, wartość aktywów ulokowanych w tytułach uczestnictwa exchange-traded funds zwiększyła się o 31,2 mld USD (2,9%) do rekordowego poziomu 1113,1 mld USD. Od początku 2010 r. aktywa ETF-ów wzrosły o 77,0 mld USD (7,4%), podczas gdy w tym samym okresie indeks MSCI World (w USD) zwyżkował o 2,6%. W minionych 12 miesiącach aktywa zwiększyły się o 406,2 mld USD (57,5%).

Podobnie jak w marcu wzrost wartości zarządzanych aktywów zanotowały wszystkie główne kategorie funduszy typu ETF. Największy odnotowały fundusze akcyjne (equity ETFs), których aktywa zwiększyły się o 24,4 mld USD (2,8%) do rekordowego poziomu 898,1 mld USD. Wzrost wartości zgromadzonych środków finansowych stał się także udziałem funduszy o stałym dochodzie (fixed income ETFs) (wzrost o 4,2 mld USD – 2,3% – do 183,0 mld USD) oraz funduszy towarowych (commodity ETFs) (wzrost o 2,4 mld USD – 8,9% – do 29,3 mld USD). Według danych BlackRock w końcu kwietnia 80,7% aktywów funduszy ETF zgromadzonych było w funduszach posiadających ekspozycję na rynki akcji (w tym 41,7% w funduszach z ekspozycją na rynek północnoamerykański oraz 15,7% w ETF-ach z ekspozycją na rynki emerging markets), 16,4% aktywów stanowiły środki finansowe ulokowane w dłużnych funduszach ETF, zaś 2,6% aktywów zostało ulokowanych w towarowych ETF (pozostałe 0,3% aktywów to środki zgromadzone przez ETF-y walutowe, mieszane i alternatywne).

Analiza struktury rynku akcyjnych funduszy ETF wskazuje, że najwięcej kapitału ulokowano dotychczas w podmiotach posiadających ekspozycję na rynki Ameryki Północnej (464,1 mld USD), emerging markets (175,0 mld USD) i Europy (107,3 mld USD). Wśród tej grupy funduszy najbardziej w kwietniu zwiększyły się aktywa funduszy akcyjnych zorientowanych na rynki Ameryki Północnej (+19,3 mld USD) oraz funduszy emerging markets (+9,3 mld USD). W przypadku funduszy fixed income wszystkie podmioty poza funduszami gotówkowymi odnotowały w kwietniu wzrost aktywów o 3,6 mld USD, a fundusze gotówkowe (rynku pieniężnego) o 0,6 mld USD.

Największym rynkiem funduszy ETF na świecie w końcu kwietnia były Stany Zjednoczone – wartość aktywów notowanych tam exchange-traded funds wyniosła 764,0 mld USD. W Europie największymi rynkami były: Niemcy (93,5 mld USD), Francja (55,2 mld USD), Wielka Brytania (51,1 mld USD) i Szwajcaria (26,2 mld USD). Liderami w regionie Azji i Pacyfiku były natomiast Japonia (26,3 mld USD) i Hongkong (21,4 mld USD).

Aktywa 100 największych funduszy ETF stanowiły w końcu kwietnia 64,2% aktywów globalnego rynku exchange-traded funds. Zdecydowanie największym funduszem jest nadal SPDR S&P 500, który zarządza aktywami o wartości 75,7 mld USD. Na drugim miejscu znalazł się iShares MSCI EAFE Index Fund (36,0 mld USD), zaś na trzecim iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (35,9 mld USD). Kolejne pozycje z aktywami przekraczającymi 20 mld USD zajmują: Vanguard Emerging Markets (24,5 mld USD), iShares S&P 500 Index Fund (23,5 mld USD), PowerShares QQQ Trust (22,9 mld USD) oraz iShares Barclays TIPS Bond Fund (20,3 mld USD).

Według danych BlackRock liczba funduszy ETF na świecie wzrosła w marcu o 58 (2,7%) i wyniosła 2189. Miały one w sumie 4354 linii notowań na 42 giełdach papierów wartościowych. W Europie notowanych były 932 fundusze ETF, natomiast w Stanach Zjednoczonych 839. Najwięcej funduszy to akcyjne ETF (1712) – w tym 549 posiada ekspozycję na rynki Ameryki Północnej, 454 replikuje zachowanie indeksów rynku europejskiego, a 360 indeksów rynków wschodzących. Drugą pod względem liczebności kategorią funduszy ETF są fundusze dłużne (318), zaś trzecią fundusze towarowe (101). W planach providerów jest obecnie wprowadzenie na rynki giełdowe 872 nowych funduszy ETF.

Według informacji zebranych przez BlackRock w końcu kwietnia na świecie funkcjonowało również 778 instrumentów typu exchange-traded products (ETPs), czyli o 60 więcej niż w marcu, o łącznych aktywach w wysokości 182,0 mld USD (wzrost aż o 28,4 mld USD – 18,5%). Instrumenty te były oferowane przez 45 instytucji finansowych i notowane na 18 giełdach.

Całkowita liczba funduszy ETF i ETP w skali globalnej wyniosła w końcu kwietnia 2967. Były one notowane na 44 parkietach i posiadały 5453 linii notowań. Ich łączne aktywa wyniosły 1295,1 mld USD (wzrost o 59,6 mld USD – 4,8%). Dostarczycielami tych instrumentów finansowych było 150 providerów.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.