Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP w marcu 2011 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie zwiększyła się w marcu o 32,0 mld USD (2,3%) do najwyższego w historii poziomu 1399,4 mld USD. W pierwszym kwartale 2011 roku aktywa ETF-ów na świecie wzrosły o 88,1 mld USD, czyli o 6,7% (w analogicznym okresie 2010 r. aktywa ETF-ów zwiększyły się o 4,4%). W tym samym okresie wyrażony w dolarach amerykańskich indeks MSCI World wzrósł o 4,3%.

Wzrost wartości aktywów funduszy ETF zanotowano we wszystkich regionach świata za wyjątkiem Japonii i Ameryki Łacińskiej. W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach wzrosła o 20,9 mld USD (2,2%) do rekordowego poziomu 950,0 mld USD. W Europie dynamika wzrostu aktywów okazał się nieznacznie wyższa (2,8%), co sprawiło iż po raz pierwszy w historii aktywa funduszy ETF na Starym Kontynencie przekroczyły poziom 300 mld USD (307,5 mld USD). W Azji (bez Japonii) aktywa ETF-ów zwiększyły się o 2,9 mld USD (5,4%) do 56,9 mld USD, w Kanadzie o 2,5 mld USD (6,2%) do 42,8 mld USD, zaś w krajach Bliskiego Wschodu i w Afryce o 0,1 mld USD (4,3%) do 2,4 mld USD. W Ameryce Łacińskiej aktywa ETF-ów pozostały na tym samym poziomie co w lutym (10,2 mld USD), natomiast w Japonii (co zrozumiałe biorąc pod uwagę spadki na giełdowych parkietach będące konsekwencją trzęsienia ziemi i tsunami) obniżyły się o 2,8 mld USD (8,6%) do 29,6 mld USD (to najniższy poziom od września 2010 r.).

Fundusze ETF są notowane obecnie na 48 giełdach papierów wartościowych w 40 krajach świata. Są oferowane przez 142 instytucje finansowe (o 2 więcej niż przed miesiącem); 37 kolejnych firm planuje obecnie wprowadzenie ETF-ów na rynki giełdowe w przyszłości. Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu marca 2011 r. w ujęciu globalnym były: iShares (609,3 mld USD – 43,5% rynku, 461 funduszy ETF), State Street Global Advisors (200,4 mld USD – 14,4% rynku, 118 funduszy) oraz Vanguard (164,7 mld USD – 11,8% rynku, 66 funduszy). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych, natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (109,6 mld USD – 35,7% europejskiego rynku, 167 funduszy ETF), Lyxor Asset Management (53,7 mld USD – 17,5% rynku, 156 funduszy) oraz db x-trackers (50,6 mld USD – 16,4% rynku, 156 funduszy). Ogółem w Europie 41 providerów oferuje fundusze ETF; instrumenty te notowane są na 23 europejskich giełdach papierów wartościowych.

Według danych BlackRock w marcu napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP wyniósł 17,0 mld USD (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej). 9,0 mld USD netto trafiło do produktów akcyjnych, przy czym 7,1 mld USD nowego kapitału zasiliło fundusze ETF i instrumenty typu ETP naśladujące zachowanie indeksów rynków rozwiniętych, natomiast 1,9 mld USD trafiło do instrumentów odwzorowujących indeksy rynków emerging markets. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął 4,0 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y UBS Global Asset Management (2,0 mld USD) oraz iShares (1,3 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y Lyxor Asset Management (-0,3 mld USD).

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu marca były indeksy MSCI (w 410 ETF-ach ulokowano 353,7 mld USD) oraz Standard & Poor’s (323,2 mld USD – 333 ETF-y). Sporą popularnością cieszą się również indeksy Barclays Capital (116,6 mld USD – 87 ETF-ów) oraz Russell (86,5 mld USD – 74 ETF-y).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) wzrosły w marcu dokładnie tyle samo co w lutym, czyli o 26,8 mld USD do 1124,3 mld USD. W tej grupie ETF-ów największymi aktywami zarządzają fundusze z ekspozycją na rynek północnoamerykański (573,0 mld USD), na rynki emerging markets (236,2 mld USD) i na rynek europejski (135,0 mld USD). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 5,9 mld USD (2,8%) do poziomu 218,4 mld USD. Towarowe fundusze ETF (commodity ETFs) odnotowały wzrost wartości zarządzanych środków finansowych o 2,2 mld USD (4,5%), wskutek czego ich aktywa po raz pierwszy w historii przekroczyły poziom 50 mld USD (51,1 mld USD).

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 62,0% aktywów całego rynku. Aktywa 1600 funduszy nie przekraczają 100 mln USD, 1285 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 451 funduszy ETF zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w marcu wzrosła o 48 do 2605. Od początku 2011 r. ich liczba wzrosła o 145 (5,9%). W tym okresie uruchomiono 163 nowe ETF-y, natomiast 18 uległo likwidacji w wyniku połączenia z innych funduszem. Fundusze ETF na świecie posiadają ogółem 5905 linii notowań. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 1051 nowych ETF-ów.

W I kwartale 2011 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa (mierzona w dolarach amerykańskich) wzrosła o 55,3% do 72,0 mld USD w porównaniu z grudniem 2010 r.

Na świecie w końcu marca funkcjonowały także 1119 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), o 27 więcej niż w lutym 2011 r. Posiadają one 1835 linii notowań na 23 giełdach. Ich emitentami jest 58 instytucji finansowych. Ulokowano w nich aktywa o wartości 183,7 mld USD – o 8,4 mld USD (4,8%) więcej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu marca na 52 giełdach notowane były łącznie 3724 instrumenty finansowe typu ETF i ETP (w sumie 7740 linii notowań) pochodzących od 178 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły 1583,2 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.