Skip to main content

Globalny rynek funduszy ETF i instrumentów typu ETP w maju 2011 roku – dane wstępne

Według wstępnych danych opublikowanych przez BlackRock, wartość aktywów ulokowanych w funduszach typu ETF na świecie zmniejszyła się w maju 2011 r. o 23,2 mld USD (-1,6%), głównie na skutek pogorszenia koniunktury na światowych parkietach (indeks MSCI World wyrażony w USD zniżkował w maju o 2,5%). To pierwszy w tym roku miesięczny spadek aktywów na globalnym rynku ETF-ów – po raz ostatni ze zjawiskiem takim mieliśmy do czynienia w listopadzie 2010 r. Mimo to od początku bieżącego roku aktywa ETF-ów na świecie wzrosły w sumie o 135,3 mld USD, czyli o 10,3%. W tym samym okresie wyrażony w dolarach amerykańskich globalny indeks MSCI World wzrósł o 5,8%.

Spadek wartości aktywów funduszy ETF zanotowano na obu głównych regionalnych rynkach ETF-ów – tj. w USA i w Europie. W Stanach Zjednoczonych wartość środków finansowych ulokowanych w ETF-ach spadła o 13,3 mld USD (1,3%) do 984,0 mld USD. W Europie dynamika spadku aktywów okazała się nieco wyższa (3,0%, 10,0 mld USD) – w efekcie w końcu maja zgromadzono w tych instrumentach finansowych 318,2 mld USD. Spadek wartości aktywów miał także miejsce w Kanadzie (o 1,2 mld USD (2,8%) do 41,9 mld USD) oraz w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki (o 0,1 mld USD (3,6%) do 2,7 mld USD). Niewielkie wzrosty wartości zarządzanych aktywów zanotowano natomiast w Azji (bez Japonii) (o 0,4 mld USD (0,7%) do 59,0 mld USD), w Japonii (o 0,4 mld USD (1,4%) do 29,8 mld USD) oraz w Ameryce Łacińskiej (o 0,4 mld USD (3,8%) do 10,8 mld USD).

Fundusze ETF są oferowane przez 142 instytucje finansowe (o 2 mniej niż przed miesiącem); 41 kolejnych firm planuje obecnie wprowadzenie ETF-ów na rynki giełdowe. Największymi dostawcami (emitentami) funduszy ETF w końcu maja 2011 r. w ujęciu globalnym były: iShares (628,5 mld USD – 43,5% rynku, 470 funduszy ETF), State Street Global Advisors (203,4 mld USD – 14,1% rynku, 134 fundusze) oraz Vanguard (177,6 mld USD – 12,3% rynku, 69 funduszy). Trzej ww. providerzy są także zdecydowanymi liderami rynku ETF w Stanach Zjednoczonych (daleko za nimi znajdują się PowerShares, Van Eck Associates Corp. oraz ProShares), natomiast w Europie największe środki finansowe zgromadziły fundusze iShares (115,0 mld USD – 36,1% europejskiego rynku, 167 funduszy ETF), Lyxor Asset Management (53,7 mld USD – 16,9% rynku, 161 funduszy) oraz db x-trackers (51,3 mld USD – 16,1% rynku, 158 funduszy). Ogółem w Europie 39 providerów oferuje fundusze ETF; instrumenty te notowane są na 23 europejskich giełdach papierów wartościowych.

Mimo niekorzystnych nastrojów panujących w maju na rynkach akcji i na rynku towarowym, napływ netto kapitału do funduszy ETF i produktów typu ETP okazał siuę w maju dodatni i wyniósł – według danych BlackRock – 1,8 mld USD (dane dla Stanów Zjednoczonych, Europy, Kanady i Ameryki Łacińskiej). Akcyjne ETF-y i ETP odnotowały jednak odpływ netto kapitału w wysokości 1,2 mld USD, przy czym 1,5 mld USD kapitału netto wycofano z funduszy ETF i instrumentów typu ETP naśladujących zachowanie indeksów rynków rozwiniętych, natomiast 0,3 mld USD trafiło do instrumentów odwzorowujących indeksy rynków emerging markets. Pozytywny wynik w skali miesiąca rynek ETF/ETP zawdzięcza instrumentom dającym ekspozycję na rynek długu – do tych podmiotów napłynęło w maju o 4,3 mld USD więcej kapitału, niż wyniosła wartość wycofanych środków. W Europie napływ netto środków finansowych do ETF-ów sięgnął 2,2 mld USD. Najlepsze saldo osiągnęły ETF-y iShares (3,8 mld USD) i Amundi (0,4 mld USD); w tym samym okresie największy odpływ kapitału odnotowały ETF-y ETFlab Investment (-1,5 mld USD).

Najczęściej wykorzystywanymi przez providerów funduszy ETF indeksami giełdowymi na świecie w końcu maja były indeksy MSCI (w 433 ETF-ach ulokowano 370,9 mld USD) oraz Standard & Poor’s (327,1 mld USD – 347 ETF-ów). Sporą popularnością wśród providerów cieszą się również indeksy Barclays Capital (123,2 mld USD – 94 ETF-y) oraz STOXX (103,0 mld USD – 288 ETF-ów).

Według danych BlackRock aktywa akcyjnych ETF-ów (equity ETFs) zmniejszyły się w maju o 24,9 mld USD (2,1%) do 1 157,8 mld USD. W tej grupie ETF-ów największymi aktywami zarządzają fundusze z ekspozycją na rynek północnoamerykański (587,3 mld USD), na rynki emerging markets (241,8 mld USD) i na rynek europejski (142,2 mld USD). Aktywa dłużnych funduszy ETF (fixed income ETFs) wzrosły o 3,1 mld USD (1,4%) do poziomu 228,5 mld USD. Towarowe fundusze ETF (commodity ETFs) odnotowały spadek wartości zarządzanych środków finansowych o 1,5 mld USD (2,7%) do 54,3 mld USD.

100 największych funduszy ETF na świecie odpowiada za 61,9% aktywów całego rynku. Aktywa 248 funduszy są wyższe niż 1 mld USD, aktywa 1710 funduszy nie przekraczają 100 mln USD, 1381 funduszy zarządza środkami finansowymi, których wartość nie przekracza 50 mln USD, a 507 funduszy ETF zarządza środkami finansowymi o wartości poniżej 10 mln USD.

Liczba funduszy ETF na świecie w maju wzrosła o 77 do 2747. Od początku 2011 r. ich liczba wzrosła o 287 (11,7%). W tym okresie uruchomiono 313 nowych ETF-ów, natomiast 7 zostało wycofanych z obrotu giełdowego, a 19 zostało połączonych z innych funduszem. Fundusze ETF na świecie posiadają ogółem 6079 linii notowań. Instytucje finansowe planują obecnie uruchomienie 1022 nowych ETF-ów.

W pierwszych pięciu miesiącach 2011 r. średnia dzienna wartość obrotu tytułami uczestnictwa (mierzona w dolarach amerykańskich) wyniosła 61,9 mld USD.

Na świecie w końcu maja funkcjonowało także 1 158 instrumentów finansowych typu ETP (exchange-traded product), o 9 więcej niż w kwietniu 2011 r. Posiadają one 1794 linie notowań na 23 giełdach. Ich emitentami jest 58 instytucji finansowych. Ulokowano w nich 190,2 mld USD – o 10,9 mld USD (5,4%) mniej niż miesiąc wcześniej.

Ogółem na świecie w końcu maja na 52 giełdach notowanych było łącznie 3 905 instrumentów finansowych typu ETF i ETP (w sumie 7 873 linie notowań) pochodzących od 180 emitentów. Ich łączne aktywa wynosiły 1 636,8 mld USD.

Wpis jeszcze nie ma komentarzy.

Twój email nie zostanie opublikowany.